برگزاری اولین آزمون جامع توانمندی سراسری شبکه نمایندگی سایپا.


اولین آزمون جامع مهارت سراسری شبکه نمایندگی رسمی سایپا توسط سایپایدک و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) سازماندهی و اجرا می شود.

علی زارع پور قائم مقام شبکه سای پای دک پرشین خودرو با اعلام این خبر گفت: سای پی دک با ایجاد نقشه راه در حوزه آزمون مهارت، استانداردسازی و آزمون های مهارتی پروژه محور را به برنامه خود اضافه کرده است. استفاده از تجربه بازرسی کیفیت و استانداردسازی شرکت ایرانی و آزمون های بین المللی WorldSkills منجر به شکل گیری آزمون های مهارتی هدفمند در شبکه نمایندگی های رسمی می شود.

وی افزود: تدوین سامانه هدفمند سنجش مهارت در شبکه نمایندگی ها، مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای کارکنان را مشخص می کند و با استفاده از اقدامات آموزشی تکمیلی، نسبت به ارتقای توانمندی کارکنان شبکه اقدام می شود.

زارع پور یکی از ویژگی های این آزمایش را استفاده از شبیه ساز تشخیص عیب و پروژه محور بودن آن می داند. همچنین این مبحث در اکثر نظام های آموزشی قدیمی، سنجش و ارزشیابی مهارت ها با رزرو نظری و آزمون های چند گزینه ای انجام می شود.

وی افزود: با الگوبرداری از پروتکل ها و استانداردهای جهانی مهارت، مهم ترین و محوری ترین رکن این آزمون، سیستم پیشرفته سنجش مهارت است. برخلاف امتحانات عمومی در حوزه آموزش، در این آزمون، شرکت‌کنندگان به‌جای پاسخ دادن به سؤالات چهارگزینه‌ای یا سؤالات کلیشه‌ای معمول، رویکردی عملی با ابزارها و تجهیزات واقعی محل کار با نرم‌افزار تست جامع در پیش می‌گیرند. مهارت های آنها را با یکدیگر ارزیابی و اندازه گیری کنید. برای موفقیت در این امتحانات؛ یک فرد باید شایستگی های اصلی استانداردهای حرفه ای را داشته باشد.

نایب رئیس شبکه سایپدک گفت: شرکت سایپدک با دانش و تخصص در انجام آزمایشات کشوری علاوه بر مسابقات بومی و بازی های المپیک و تجربه برنامه ای، این سامانه مهم مهارت سنجی را پیاده سازی و با آن همکاری می کند. تلاش حوزه های مرتبط؛ در نیمه دوم سال جاری همزمان با تشکیل دبیرخانه آزمون های حرفه ای و اتخاذ تصمیمات احراز صلاحیت حرفه ای، طرح اجرای آزمون تهیه و برنامه های لازم برای مسابقات ملی مهارت تدوین می شود. و از مسابقات جهانی در سال های آینده حمایت خواهد کرد.