بردن دلار در بورس های جهانی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بدهی آمریکا به سایر ملت ها در سال های جدیدترین به حدی مرتفع کدام ممکن است کمیت این بدهی به ۲۰ تریلیون دلار رسیده است کدام ممکن است برابر منصفانه سال ساخت ناخالص خانه آمریکاست. بهترین جمع کنندگان به آمریکا چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن هستند.

به نظر می رسد مانند است سیر نوسان دلار در تعدادی از سال قبلی کشورهای طلبکار را به زیان پولی ناشی اجتناب کرده اند عدم تیز کردن بدهی های شخصی اجتناب کرده اند سوی آمریکا سوق داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به بازنگری در خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن دلار اجتناب کرده اند خرید و فروش خانه سوق داده است. در سراسر جهان افتادن هر دو افتادن

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همراه خود ملاحظه به تحریم‌های متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر‌گیرانه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا علیه کشورهایی مشابه با ایران، روسیه، چین، ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای جایگزین غربی، به تذکر می‌رسد این ملت ها {به سمت} تجویز استفاده اجتناب کرده اند دلار در خرید و فروش آنها

تحریم های آمریکا علیه روسیه اجتناب کرده اند زمان حمله این ملت به اوکراین ضربه سختی به دلار آمریکا وارد کرده است.

بهترین اقتصادهای جهان بیشتر و بیشتر ای اجتناب کرده اند تیز کردن به دلار آمریکا در اطراف می شوند آه باشی آنها اجتناب کرده اند ارزهای بومی برای خرید و فروش دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه استفاده می کنند. این ملت ها برای ادغام کردن روسیه، چین، هند، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران است.

روسیه حتی پس اجتناب کرده اند جدا گذاشتن آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش اجتناب کرده اند جامعه پولی بین بانکی سوئیفت، به سادگی سودآور به صادرات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت به کشورهای تولید دیگری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد زیادی به در کنار داشت.

دیری نگذشت کدام ممکن است رئیس جمهور پوتین به کشورهای واردکننده سوخت شخصی گفتن کرد کدام ممکن است تمام قیمت های واردات باید به اصل رئیس جمهور پوتین انجام شود. س آنها این کار را همراه خود روبل انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است در سایر صنایع این ملت روبل به مرور زمان متفاوت دلار می تواند.

روسیه در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای تامین زغال سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت چین همراه خود واحد پول چین (یوآن) است، توافقاتی بین روس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی ها {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی باقی مانده قریب الوقوع است کدام ممکن است ممکن است دلار را اجتناب کرده اند خرید و فروش نجات دهد. در سراسر جهان بردن.

به آگاه دارایی ها آگاه، فروشندگان نفت روسیه به مصرف کنندگان زبان چینی هدایت داده اند کدام ممکن است به یوان تیز کردن کنند. اولین محموله روغن اسپو خریداری شده همراه خود RMB در ماه می به پالایشگاه های شخصی عرضه داده تبدیل می شود.

چین مدت هاست کدام ممکن است در جستجوی تضعیف تأثیر می گذارد دلار در خرید و فروش جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد سیاسی آن به مقامات آمریکا {بوده است}. امتحان شده های پکن {در این} زمینه همراه خود اقدامات غرب برای مجازات روسیه {به دلیل} مبارزه در اوکراین تسریع شد. با این حال بعید است کدام ممکن است یوان در مختصر مدت چالشی شدید برای سلطه دلار تحمیل تنبل. فارکس آمریکا در ۸۸ نسبت اجتناب کرده اند پیشنهادات ارزی در سال ۲۰۱۹ استفاده شد، در حالی کدام ممکن است سهم یوان ۴.۳ نسبت بود.

به آگاه فانوی، نمایندگی های فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط قیمت کسب زغال سنگ را به یوان تیز کردن کردند. قراردادها معمولاً به دلار بسته می شد، با این حال متعدد اجتناب کرده اند مصرف کنندگان زبان چینی پس اجتناب کرده اند برداشتن ورود موسسه مالی های روسی به سیستم اقتصادی سوئیفت توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا، کسب شخصی را متوقف کردند.

چین علاوه بر این در جاری مذاکره همراه خود عربستان سعودی برای کاهش دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع یوان برای تیز کردن قیمت نفت شخصی است. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است حتی ایران نیز قابل دستیابی است سریع همین مسیر را طی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت شخصی را به جای آن دلار به ریال بفروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه عکس به آمریکا وارد تنبل.

بازار جهانی به این اصلاحات پاسخ بدی آرم نداده است. همراه خود تخلیه اخباری مبنی بر قصد عربستان سعودی برای اکتسابی پول نفت به یوان، قطعا ارزش آن را دارد یوان افزایش کشف شد. قطعا ارزش آن را دارد روبل نیز اجتناب کرده اند اولین سقوط، کدام ممکن است زمان حمله به اوکراین بود، مرتفع است.

قطعا ارزش آن را دارد این فارکس همراه خود تخلیه اخباری مبنی بر بسته شدن قراردادهای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه در مخالفت با روبل افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زیرین ترین درجه ۱۴۰ برای منصفانه دلار آمریکا به ۸۰ رسید.

اجتناب کرده اند ادعا دیلیپ آواز مطالعهآمریکا عمیقاً درگیر اقدامات روسیه است از این ملت مکانیسم تیز کردن شخصی را متفاوت دلار می تنبل.

آواز مطالعهرا انتخاب کنید و انتخاب کنید او کدام ممکن است اواخر ماه قبلی در هند بود، دانستن درباره “مجازات ها آن برای کشورهایی کدام ممکن است روی حیله و تزویر امتحان شده می کنند تحریم ها را در اطراف بزنند هر دو معکوس کنند” هشدار داد. وی اجتناب کرده اند تحمیل سازوکارهایی برای حمایت اجتناب کرده اند روبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تضعیف نظام پولی اساساً مبتنی بر دلار خبر داد.

این ملت ها اکنون سبک خرید و فروش با بیرون دخالت دلار را چشیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این انواع ملت این امر باعث افزایش استفاده اجتناب کرده اند پول بومی آنها در مبادلات تجاری دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه می تواند.

امین محمودی، خبرنگار مالی در سراسر جهان