برخورد با تولیدکنندگان محصولات بی کیفیت در استان همدان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، جعفر امیری پریان در کمیسیون دوم ماده ۴۲: ۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استان همدان در خصوص مسائل مربوط به واحدهای تولیدی صحبت کرد. استان همدان در این زمینه بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: واحد تولیدی دارای مجوز استفاده از علامت استاندارد در خط تولید دچار اختلالات و ایراداتی شده است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج آزمایش، نمونه گرفته شده مطابق با استاندارد نبوده است.

به درخواست کارشناس مربوطه از مدیرکل استاندارد استان همدان، ۴۲ کمیسیون نظام استاندارد تقویت و توسعه قوانین کشور بر اساس نظریه کارشناس ارائه شده است. وضعیت فعلی و اسناد اضافه شده: این فرآیند توسط نماینده قانونی واحد انجام شد. تولید به عنوان قاضی کمیسیون. سازمان صمت تعاونی های کارگری و مددکاران اجتماعی؛ به اتاق اصناف و واحد تولیدی ابلاغ شد.

امیری پریان گفت: داشتن مجوز استفاده از علامت استاندارد به معنای تولید محصول و ارائه خدمات در چارچوب قانونی است و در استان همدان با محصولات و خدمات بی کیفیت برخورد می شود.