برای کاهش استرس به «آثار هنری» مراجعه کنید.


برای کاهش استرس

دیدارنیوز- تحقیقات جدید محققان نشان داده است که تماشای آثار هنری و موزه ها و همچنین جنبه های فرهنگی و فرهنگی می تواند اضطراب و استرس را کاهش دهد.

به گزارش سیناپرس، مجموعه داران آثار هنری، آثار جالب و زیبای هنرمندان را جمع آوری می کنند. علاوه بر موزه ها، بسیاری از مجموعه داران از این آثار هنری برای تزئین خانه های خود و نمایش آنها به دوستان و دیگران استفاده می کنند.

برخی از مردم این آثار را به عنوان میراثی برای فرزندان خود در موزه های خود نگهداری می کنند. محققان دریافته‌اند که بازدیدکنندگان از موزه‌ها و گالری‌های هنری استرس کمتری را تجربه می‌کنند، زیرا تعامل با آثار هنری فرآیندی را آغاز می‌کند که مرکز شادی را در مغز آنها تحریک می‌کند.

اینکه چه چیزی فراتر از این مزایا در جمع آوری، مشاهده یا مشاهده آثار هنری کار می کند، می تواند برای بسیاری سوال برانگیز باشد.

اکثر مردم بر اساس تجربه به این سوال پاسخ مثبت می دهند. با این حال، مطالعات اخیر نشان می دهد که پاسخ به این سؤال نباید صرفاً دانستن باشد. تحقیقات اخیر مزایای روانی و فیزیولوژیکی بازدیدکنندگان موزه را بررسی کرده است.

مطالعه جدید با مطالعه قدیمی ۱۳ سال پیش مطابقت دارد. در اولین مطالعه که در سال ۲۰۰۶ توسط دو محقق به نام‌های کلو و فردو انجام شد، محققان سطوح استرس، ترشح بزاق و سطوح کورتیزول را قبل و بعد از بازدید از موزه ثبت کردند.

محققان به رهبری کازاریان و لوک به طور مکرر رویکرد مشابهی را در یک مطالعه جدید تکرار کردند و نتایج نشان داد که سطح استرس بیشتر احتمال دارد که مثبت یا ناخوشایند باشد. بیداری یعنی بلند شدن از رختخواب. در مطالعات فوق، سطح کورتیزول بزاق به عنوان یک شاخص فیزیولوژیکی برای اندازه گیری استرس استفاده شد.

در این مطالعه، دانشمندان گروهی از کارگران شامل ۱۴ زن و ۱۴ مرد را برای بررسی وضعیت آنها به یک موسسه هنری بزرگ در لندن بردند. به گزارش سیناپرس، پس از مطالعه آنها کاهش استرس گزارش شده آنها ۴۵ درصد بوده است. احساسات گزارش شده تغییری نکرد و سطح کورتیزول بزاقی آنها کاهش یافت.

در مرحله دوم مطالعه خود، محققان ۳۱ متخصص بومی شامل ۲۱ زن و ۱۰ مرد را انتخاب کردند. آنها برای ارزیابی وضعیتشان به موزه هنر بلیو در واشنگتن منتقل شدند. بر اساس این مطالعه، سطح استرس این افراد ۷۲ درصد کاهش یافت و هوشیاری آنها تا ۲۸ درصد کاهش یافت و کورتیزول بزاق آنها بدون تغییر باقی ماند.

نتایج این دو مطالعه نشان داده است که سطوح استرس گزارش شده توسط بازدیدکنندگان موزه را کاهش می دهد. احساسات خود گزارش شده و کورتیزول بزاق ارتباطی ندارند. به گفته محققان، عوامل متعددی در ایجاد این نابرابری نقش دارند. به وضوح. در هر دو بازدید از موزه، علاوه بر کاهش استرس خود گزارش شده، مطالعات بیشتری برای روشن شدن تفاوت‌های بین اندازه‌گیری‌های انگیزشی و فیزیولوژیکی کورتیزول بزاقی مورد نیاز است.

برای نگاه دقیق تر، محققی به نام Mastandrea فشار خون و ضربان قلب را در زنان جوان سالم قبل و بعد از سه بازدید از گالری ملی هنر مدرن در رم ارزیابی کرد. در طول سفر، موضوعات شامل هنرهای تجسمی، سپس از هنر مدرن و در نهایت از موزه دیدن کردند.

این یافته ها نشان می دهد که فشار خون شرکت کنندگان در طول چرخه هنر فیگوراتیو کاهش یافته است. استرس برای افزایش فشار خون شناخته شده است و به عنوان یک کاهش دهنده استرس شناخته می شود. هیچ تغییری در ضربان قلب یا فشار خون دیاستولیک (فشار در شریان‌های شما زمانی که هنوز بین ضربان‌های قلب است) وجود ندارد. جالب است بدانید که آزمودنی‌ها هر دو نوع هنر (تجسمی و مدرن) را ترجیح می‌دهند، اما این هنر تجسمی است که فشار خون سیستولیک را کاهش می‌دهد و تماشای هنر مدرن تأثیری بر فشار خون آنها ندارد.

مترجم: احسان محمد حسینی
منبع: psychologytoday