برآورد برداشت ۵۰۰ تن مغز سبز از باغات پسته رفسنجان


عباس حاج عبداللهی مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان در گفت وگو با خبرنگار فارس، گفت: پیش بینی می کنیم امسال ۵۰۰ تن لوبیا سبز نسبت به سال گذشته از باغات پسته این شهرستان برداشت کنیم. حدود ۳۰۰ تن لوبیا سبز در این شهرستان برداشت شد.

وی افزود: مزارع پسته در سال جاری شرایط ویژه ای دارند چرا که کشاورزان تمایل دارند در سال کم بازدهی بیشتر دانه های سویا را به صورت لوبیا سبز برداشت کنند.

حاج عبداللهی ادامه داد: برداشت نخود معمولاً از اول مرداد ماه انجام می شود و هر چه زودتر برداشت شود بهتر است. هر چه کیفیت محصول بهتر باشد.

وی در ادامه به وضعیت رانش زمین در باغات سویا ناشی از سیل گفت: ده هزار هکتار از باغات پسته شهرستان دچار آبگرفتگی شد و تاکنون کار چیدن آغاز نشده و کشاورزان منتظر حمایت دولت هستند. این تلاش ها در حال انجام است و امیدواریم پس از سفر دولتی رئیس جمهور و در بحث کمک به جبران خسارت سرمازدگی شاهد خبرهای خوبی در این زمینه باشیم.

نامه/۸۰۰۱۶/ب پایان
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.