بدیع الزمان فروزانفر – یافتن اسناد جدید از اثر گمشده نبأ خبر.


۷۳ سال پیش مقالات ۸۰۰ صفحه ای شمس تبریزی بر اساس اسناد جدید آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران توسط بدیع الزمان فروزانفر ویرایش و تنظیم و به آن وزارتخانه تحویل داده شد. فرهنگ.

به گزارش نبأخبر؛ کشف اسناد جدید از آثار مفقود شده بدیع الزمان فروزانفر، مدیر عامل خانه دانش و فرهنگ زریاب گفت: اسناد جدیدی از آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دست آمد که نشان دهنده اسناد جدید است. ۷۳ سال پیش بدیع الزمان فروزانفر مقاله ۸۰۰ صفحه ای شمس تبریزی را ویرایش و به وزارت فرهنگ آن زمان تحویل داد.
مدیر عامل خانه دانش و فرهنگ زریاب گفت: اسناد جدید آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نشان می دهد که ۸۰۰ صفحه شمس تبریزی ۷۳ سال پیش توسط بدیع الاول ویرایش شده است. -زمان فروزانفر به وزارت فرهنگ سپرده شد.

این اسناد توسط محققان سازمان غیردولتی «خانه دانش و فرهنگ زریاب» از آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دست آمده است که نشان می‌دهد ۷۳ سال پیش مقالات ۸۰۰ صفحه‌ای شمس تبریزی ویرایش شده است. بدیع الزمان فروزانفر تحویل وزارت فرهنگ شد. در آغاز، در سالگرد درگذشت پروفسور فروزانفر، همین سازمان خبری از کار شمس تبریزی برای تصحیح مقالات وی منتشر کرد.

حسین حسن زاده، مدیرعامل خانه دانش و فرهنگ زریاب در گفت وگویی درباره جزئیات این اسناد گفت. متن مصاحبه به شرح زیر است.

آقای. حسن زاده، چه فعالیت هایی در خانه دانش و فرهنگ زریاب انجام می شود؟

این موسسه یک سازمان غیردولتی است که در حوزه علمی و فرهنگی با تمرکز بر کتاب و گفت و گوی فرهنگی فعالیت می کند. خانه دانش و فرهنگ زریاب از سال ۱۳۹۲ در شهرستان خوی تأسیس شده است و توانسته بخش مهمی از پژوهش های مستند و محتوایی درباره شمس تبریزی را منتشر کند، کتابی که شامل مقالات شمس تبریزی با عنوان «حجره خورشید» است. مطالبی در مورد «آرامگاه شمس در خوی» ذکر کنید.

اسنادی که درباره نقش بدیع الزمان فروزانفر در تصحیح مقالات شمس دنبال می شود در شرایط کنونی چه اهمیتی برای جامعه علمی و ادبی ما دارد؟

اهمیت این اسناد در این است که برای اولین بار اطلاعاتی در مورد قدیمی ترین مقالات ویرایش شده شمس توسط استادی آگاه ارائه می کنند. او پیش از این به فتوکپی مقالات شمس تبریزی دسترسی داشت، اما به هر دلیلی به طور خاص اقدام به تصحیح آنها نکرد و تنها سند موجود را متعلق به نسخه خطی او دانست. کپی های موجود کشف این مجموعه اسناد به این معناست که پروفسور فرزان فر نه تنها قرارداد تصحیح را امضا کرده است. مقاله کامل ۸۰۰ صفحه ای دست نویس شمس به وزارت فرهنگ تحویل داده شد. جایگاه ادبی پروفسور فروزانفر در میان علما و طالع بینان داخلی و خارجی، وی را مشتاق دیدن این نشریه بی نظیر کرده است.

در مورد جزئیات این اسناد چه اطلاعات جدیدی دارید؟

این اسناد حاکی از آن است که فروزانفر به اهمیت این اثر واقف بوده و به تصحیح و تدوین آن پرداخته است. قرارداد ویراستاری و ویراستاری مقالات شمس در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۲۶ منعقد شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۲۸ به تعهدات خود در ارسال نسخه کامل مقالات شمس با مراجعه به استاد فروزانفر عمل کرد. دستور پرداخت برای همه نسخه های قابل اجرا صادر شده است. این مقاله به نامه ارسالی دبیرخانه کل وزارت فرهنگ به اداره محاسبات وزارت متبوع در خصوص تحویل کتاب و صدور مجوز پرداخت قسط نهایی قرارداد اشاره دارد. ارتقای مقام وزیری امضاکنندگان و اختصاص ۱۰۰۰۰۰ ریال که در آن زمان مبلغ هنگفتی محسوب می شد، نشان از اهمیت و شکوه کار دارد. برای کتابی مثل مقالات شمس; برآورد کار ویرایش در ۸۰۰ صفحه موضوعی است که در خور توجه است.

یافتن اسناد جدید اثر گمشده بدیع الزمان فروزانفر.

پس آیا باید این کتاب کوچک را داشته باشم؟

در تلاش علمی پروفسور فروزانفر برای تصحیح و ویرایش مقالات شمس تبریزی در کنار کشف این اسناد تردیدی باقی نمی گذارد. بنابراین، دانشگاهیان، وزارت فرهنگ (در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش یا ارشاد) هستند. دانشگاه تهران محققان باید به دنبال نسخه ویرایش شده در آرشیو مجلس سنا یا هر جای دیگری که احتمال نگهداری این نسخه وجود دارد بگردند. بررسی محتویات حواشی این اسناد نشان می‌دهد که سال‌ها پس از این واقعه شخص یا افراد دیگری نیز در جستجوی این اثر ارزشمند بوده‌اند. سؤال بسیار مهمی که پس از کشف این اسناد مطرح شد، این بود که چرا بین انتشار اثر در متن معاهده و تکمیل کتاب و مرگ مصحح، بیست و یک سال فاصله وجود داشت؟ این اثر هنوز به مرحله انتشار نرسیده است. با توجه به اینکه مالکیت معنوی کتاب در اختیار وزارت فرهنگ است، پاسخ این سوال را باید در آرشیو این وزارتخانه جستجو کرد.

متن اصلی این معاهده چیست و چه کسی آن را امضا کرده است؟

طبق مفاد این قرارداد، فروزانفر قول داده است که «۸۰۰ صفحه با مقایسه مقالات شمس با نسخه های معتبر و افزودن بیوگرافی، ضمایم، اعلامیه و فهرست اماکن و سایر توضیحات جامع به اداره کل نگارش ارسال کند.» به ویژه برای دانشجویان مفید است.” قابل استفاده باشد» در ماده دوم این قرارداد پروفسور فروزانفر «مراقبت صحت و دقت چاپ» را به عهده دارد. نویسندگی و هنر، رئیس اداره حسابداری و وزیر فرهنگ وقت.

یافتن اسناد جدید اثر گمشده بدیع الزمان فروزانفر.

ظاهراً این اسناد به برخی مسائل جانبی اشاره دارد. نکات مهم آنها چیست؟

در این اسناد پیشنهادهایی برای تهیه و تدوین مقالاتی از سوی وزارت فرهنگ به پروفسور فروزانفر در خصوص سوابق تحصیلی ایشان ارائه شده است و مکاتبات متعدد مدیران این وزارتخانه در این اسناد قابل مشاهده است. در یکی از این اسناد در نامه ای به تاریخ ۲۹/۱/۱۳۲۶ آمده است که فروزانفر با تلاش و وساطت وزارت فرهنگ، در سال ۱۳۱۵ در قونیه از نسخه هایی از مقالات موجود شمس عکس گرفته است. ضمن یادآوری اهمیت این کتاب، ضرورت تکمیل مراحل تهیه و چاپ آن به اطلاع وزیر فرهنگ رسیده است.

تجربه شما در این زمینه چیست؟

داخلی و خارجی به نظر می رسد آرشیو اسناد، به ویژه در کتابخانه ملی، قابلیت های پنهان زیادی برای دستیابی به اطلاعات تاریخی دارد و کشف اسناد مربوط به نقش استاد فروزانفر در ویرایش مقالات شمس تبریزی یکی از آنهاست. موارد. محققان باید توجه بیشتری به این مراکز اطلاعاتی داشته باشند. بویژه در خصوص این مجموعه اسناد، «دبیرخانه بزرگداشت کنفرانس بین المللی» در خراسان جنوبی می تواند نقش موثری در یافتن این اثر داشته باشد. ما نیز آمادگی خود را برای شرکت در این کمپین جمعی اعلام می کنیم. برای در دسترس قرار دادن این اسناد، آقای. پاشازاده، بدینوسیله از همکاری و پیگیری ربانی اسناد و کتابخانه ملی تبریز کمال تشکر را دارم.