با تقویت زیرساخت ها می توان خدمات انتقال خون را در خراسان شمالی افزایش داد.


بجنورد به نقل از خبرگزاری فارس. محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی صبح امروز دکتر وی در دیدار با مصطفی سلیمی وظیفه اصلی تیم انتقال خون را تامین خون دانست. وی گفت: توزیع خون و فرآورده های خونی سالم، رسالتی ارزشمند برای افزایش خدمات انتقال خون با تقویت زیرساخت ها است.

وی با تاکید بر تقویت پایگاه های انتقال خون در استان تصریح کرد: نیاز و چالش های تقویت پایگاه های انتقال خون باید به دلیل ۲۰ میلیون مسافر و حوادث رانندگی در سال باشد. طبق برنامه حل شد.

در ارتباط با این جلسه، دکتر سلیمی مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور نیز از استقلال کشورهای منطقه خبر داد و خواستار استقلال دولت ها در زمینه حمایت شد. سطح خدمات.

وی اهداکنندگان خون را بهترین افراد دانست و برای اثبات پیشرفت این سازمان باید جهشی در بودجه انتقال خون استان خراسان شمالی ایجاد شود.

انتهای پیام/ س
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید.