بازنشستگان همچنان منتظر تحقق مطالبات خود هستند.


بازنشستگان همچنان منتظر تحقق مطالبات خود هستند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: یک هفته از لغو مصوبه دولت توسط قالیباف رئیس افتخاری شورای اسلامی در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده در سطح دیگری می گذرد. بلاتکلیفی همان رشته فکری پر هرج و مرج است که دولت انقلابی در حالی که قطار در مسیری پر پیچ و خم به پیشروی خود ادامه می دهد، در حال خم شدن است.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت حسن صادقی به شرح زیر است.

به اولین تولد دولت سیزدهم نزدیک می شویم. نظر جامعه هدف را جلب کرد و محبوب شد و با موضوع حمایت از کارگران شاغل و بازنشسته فعالیت کرد. رئیس جمهور افتخاری کشور در مذاکرات پیش از انتخابات وعده بهبود معیشت کارگران بازنشسته شاغل در دولت مردمی و انقلابی را داد و از وضعیت بد اقتصادی انتقاد کرد. دولت های قبلی

اکنون که در آستانه اولین سال یک دولت مردمی و انقلابی قرار داریم، جامعه کسب و کار کشور به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، انتظار اقدامات واقعی و موثری را از سوی مدیریت در این زمینه دارند. در سایه رکود شاهد کاهش مشکلات اقتصادی آنها باشیم. نرخ تورم را در نظر داشته باشید.

با گذشت ۱۲۸ روز از سال جاری، کارگران بازنشسته ای که دولت سیزدهم به آنها وعده معیشت خود را داده بود، هنوز به مطالبات خود مبنی بر افزایش حقوق طبق مصوبه هیات مدیره نرسیده اند. همچنین شواهدی مبنی بر نقض مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیدا شد و مصوبه هم همین بود. مطالبات قانونی و حقوق اولیه آنها حتی ذره ای مطالبه گر نیست. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی، تصمیم دولت در ۸ تیرماه را اعلام کرد. لغو در روز چهارشنبه ۱۴۰۱ اعلام شد و دولت هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

آره، بیش از یک هفته است که قالیباف مصوبه دولت درباره حقوق سایر مستمری بگیران تامین اجتماعی را لغو کرده است. و این تعداد فزاینده قطار همچنان در مسیر پر پیچ و خم اندیشه آشفته حکومت انقلابی قطع می شود. کامل در حال حرکت است و آژیرهای گوش شکن که با ذهن او ترکیب می شود به گوش بازنشستگان می رسد. از سوی دیگر، بازنشستگان در حال خنک کردن اجاق ها در جاده هستند، به امید اینکه این قطار به مقصد نهایی خود برسد. اگر این قطار به آخرین مقصد مورد نظر بازنشستگان نرسد، صبرشان لبریز می شود.

از این رو، انقلابی کردن سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی. محبوب با تجربه ما از دولت کهنه کار و فقیر انتظار داریم. به عنوان هیات مدیره سازمان در آستانه اولین سال تولد این دولت انقلابی می توان شاهد نیمه کاره بودن کار دولت سیزدهم برای بازنشستگان سایر رده ها بود.

انشاالله

انتهای پیام/

منبع: ایلانا