بازدید مدیران بخش های بانک ایران زمین از هلدینگ فناوری اطلاعات جامپ


مراسم افتتاحیه ساختمان هلدینگ فناوری اطلاعات بانک زمین (JUMP) در ایران با حضور معاون فناوری اطلاعات رئیس جمهور برگزار شد. مدیر شعبه دولتی؛ مدیر روابط عمومی مدیران شعب منطقه ای و مدیران عامل این بانک حضور داشتند.

به گزارش پرشین خودرو، در این بازدید در سال ۹۶ که فرهاد اینالویی معاون فناوری اطلاعات بانک ایران گزارشی از تحولات پنج سال گذشته در حوزه بانکی ارائه کرد، موضوع را تغییر دادیم. بانک دیجیتال از بانک ایران زمین. بانکداری دیجیتال ارائه خدمات به کسب و کارهای دیجیتالی است که به طور فعال در انواع ابر اپلیکیشن ها فعالیت می کنند و مدل بانکی باید بتواند به آنها خدمات ارائه دهد.

این بانک ۹۷ درصد از پرداخت های آفلاین مشتریان خود را به خود اختصاص می دهد. بانکداری اینترنتی در خارج از شعبه به صورت الکترونیکی و خارج از شعبه از طریق دستگاه های خودپرداز و دستگاه های پوز انجام می شود.

اینالویی شرکت هلدینگ جامپ را معرفی می کند مقدمه: سابین تجارت آریا، شریک ما در صنعت پرداخت دیجیتال. مرکز نوآوری ایران زمین در زیرساخت فناوری مرکز نوآوری و بانکداری دیجیتال؛ شرکت وفاداری آریا آرمان در حوزه نئو; بانک ها و کلوپ های مشتریان پیشتاز بانکداری دیجیتال هستند و پدیسار انفورماتیک یکی از چهار شرکت پشتیبان عملیات بانکداری دیجیتال این بانک در بخش پشتیبانی سخت افزار و اپراتورهای مرکز تماس بانک ایران زمین است.

وی خاطرنشان کرد: امروز اگر گروهی بخواهد شعبه بانک (نئوبانک) داشته باشد. بانک ایران زمین این پتانسیل و بستر را دارد که زیرساخت های لازم را برای این امر فراهم کند.

در چارچوب این نشست، محمد حسینی کنارروی، مدیر امور شعب دولتی بانک ایران زمین، ایجاد ارتباط شفاف بین هلدینگ بانک و حوزه اجرا را موردی خاص توصیف کرد و خواستار ایجاد تغییرات اساسی شد. این نشست نقطه عطفی در صنعت بانکداری دیجیتال است. برای ایجاد رابطه قوی تر و در نهایت دستیابی به بهره وری و موفقیت بیشتر برای هر دو طرف.