بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان در یاسوج


افراد دستگیر شده از جامعه شریف فرهنگیان نبودند

او در ادامه گفت : افراد دستگیر شده از جامعه شریف فرهنگیان نبودند،این شبکه ضمن ارتباط با جریان نفاق ، قصد داشتند تجمعات صنفی مانند تجمعات فرهنگیان را منحرف و به اغتشاشات خیابانی پیوند بزنند.

در روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع فرهنگیان در ساعت ۱۰ صبح (دیروز) در فضای مجازی باز نشر شده بود و تعدادی از معلمان تجمع مختصری در جلوی آموزش و پرورش داشتند که توسط نیروهای خدوم پلیس به ایشان اعلام شد این تجمع در شرایط کنونی ممنوع بوده و اکثریت این عزیزان محل را ترک کردند.

متاسفانه تعدادی نیز با تمرد نسبت به دستور دلسوزانه پلیس همچنان قصد تجمع غیر قانونی داشتند و با رعایت مقررات جرایم مشهود و اختیارات پلیس بازداشت شدند.

رژیم لاغری سریع