بارش باران در خوزستان; تگرگ و طوفان همچنان ادامه دارد.


بارش باران در خوزستان;  تگرگ و طوفان همچنان ادامه دارد.

دیدارنیوزشهاب صدیقی شامگاه شنبه در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به تقویت بادهای موسمی در اهواز گفت: مردم به هشدارها توجه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: اجرایی پس از تذکر و اخطار از سطوح مختلف تیم هواشناسی. نجات و …

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی خوزستان بارش باران در استان؛ تگرگ باد شدید طوفان های گرد و غبار و غیره دیده می شود و باید مقاومت آب و هوای منطقه و شرایط عادی زندگی در نقاط مختلف حفظ شود. .

صدیقی گفت: چون فصل تابستان است. دستگاه های حاکمه و شهروندان باید متوجه خطرات این سیستم باشند.

وی هشدار داد: تصمیمات نهایی در خصوص تعطیلی فردا در جلسه بعدی با عملکرد سامانه سازماندهی شده اتخاذ خواهد شد.