ایرنا انگلیسی – مسابقات کشتی عادی شوخا در شمال شرق ایرانکشتی چوخه عالی بازی روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نبرد قهرمانانه دقیق است کدام ممکن است شبیه کشتی پایه روی پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون کفش انجام تبدیل می شود. مسابقات کشتی شوخا با حضور ۲۵۰ کشتی گیر در شهرستان اسفرین استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران برگزار شد. بجنورد، ایران. ۳۱ مارس ۲۰۲۲، ایرنا / وحید خادمی.