ایرنا انگلیسی – شهر باستانی حریره در جنوب جزیره ایرانحریره با بنای اصیل، مسجد تاریخی، توالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال (کاریس) قدمتی بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ سال دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شمال جزیره کیش در جنوب ایران در خلیج فارس واقع شده است است. این شهر باستانی بیش اجتناب کرده اند ۲ دهه پیش در گذشته تاریخی ۱ آوریل ۲۰۲۲ در فهرست میراث سراسری سند شد.ایرنا/ زالا گرجانی