ایرنا انگلیسی – زیگورات شوگازنبیل در جنوب غربی ایرانآلبوم عکس زیگورات شوغازنبیل در شهرستان شوش، استان خوزستان، جنوب غربی ایران. بیش اجتناب کرده اند ۳۳۰۰ سال پیش بازسازی شده است. چغازنبیل اولین تأثیر باستانی ایران است کدام ممکن است در سال ۱۹۷۹ در فهرست میراث جهانی گزارش شد. استان خوزستان، جنوب غربی ایران. ۲۹ مارس ۲۰۲۲. ایرنا / علی معاریو