ایرنا انگلیسی – ایرانگردی در نوروزصنعت گردشگری ایران پس اجتناب کرده اند ۲ سال سفر پس اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا در دسامبر ۲۰۱۹ یک بار دیگر رشد گرفته است. عکسها آرم می دهد مسافران اجتناب کرده اند عوامل مختلفی {در سراسر} ملت بازدید می کنند کدام ممکن است قبلاً واکسیناسیون تعداد زیادی برای مدیریت این همه گیری {انجام شده} است، ۳ آوریل ۲۰۲۲. ایرنا.