ایران فقدان راه رفع برای آمریکا را مانع بزرگی بر بالا راه هماهنگی از آن آگاه استامیرآباد لاهیان کدام ممکن است این سخنان را در دیدار با انریکه مورا معاون هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا دقیق کرد، انتخاب بی نظیر ایران را بهره‌برداری اجتناب کرده اند مزایای مالی لغو تحریم‌ها دانست.

مورا پس اجتناب کرده اند دیدار با علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورا دانستن درباره مذاکرات فعلی در وین دانستن درباره لغو تحریم‌های ایران ذکر شد‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با ردیابی به اینکه ایران با وقف شدید در مذاکرات نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات مورد نیاز را انجام داد، ذکر شد: سایر طرف‌های مذاکره به‌ویژه آمریکا باید رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند تا بتوانند این مشکلات را رفع کنند. امتیازات باقی مانده

معاون هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا نیز به نوبه شخصی گزارشی اجتناب کرده اند فینال تحولات توسعه مذاکرات در وین حاضر کرد.

۹۳۴۱ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت