ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه قرارداد تجاری عظیم امضا کردندکاظم جلالی فرستاده ایران در روسیه، علیرضا پیمانپاک رئیس گروه رشد خرید و فروش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع فدراسیون روسیه به ایراد سخنرانی در توافقنامه همکاری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری حال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه پرداختند. مکان.

نمایندگان ۷۰ نمایندگی ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ نمایندگی روسی در ۹ بخش اجتناب کرده اند جمله صنعت، فناوری، پتروشیمی، دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع غذایی در خصوص امتیازات تجاری جلساتی برگزار کردند.

این بهترین هیئت تجاری ایرانی است کدام ممکن است تا به فعلی به روسیه بازدید کرده است در حالی کدام ممکن است اصولاً نمایندگی کنندگان نمایندگان بخش شخصی ایران بودند.

۹۴۱۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت