ایران به برکت انقلاب اسلامی در همه مقیاس موقعیت اول را در قلمرو ایفا می تنبل


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام سید محسن محمودی فرامین در خطبه های نماز جمعه این هفته ذکر شد: افراد ایران در ۱۲ فروردین با ۹۸.۲ سهم رای موافق به جمهوری اسلامی برای استقرار نظام بیشتر مبتنی بر آموزه های اسلامی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دادن به سلطنت ۲۵۰۰ ساله در ملت رای دادند. ایران.”

وی افزود: همانطور که صحبت می کنیم ایران اسلامی با دسترسی قرن جدید به لطف خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن همه تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش عقب کشیدن دشمنان به موفقیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای متعدد کف دست یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بررسی قرن فعلی گذشته تاریخی ایران این جنبه های مثبت در مقیاس مختلف به خوبی قابل بدست آوردن است.»

محمودی تاکید کرد: همانطور که صحبت می کنیم به برکت پیروزی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه مقیاس شخصی حرف اول را در قلمرو ایفا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همواره قدردان نعمت های غول پیکر باشد. انقلاب.” “

وی با تاکید بر اینکه برخی عملکردهای ضعیف را نباید به انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جمهوری اسلامی نسبت داد، ذکر شد: ملت طی سال های قبلی در برخی امتیازات دچار مشکلات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اشخاص حقیقی، رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های سیاسی باید انجام شود. انجام شود.” انقلاب را به جمهوری اسلامی نسبت ندهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتید.

محمودی ذکر شد: اگر نقدی به انجام داریم باید با نقد سازنده مطرح کنیم تا اصلاح شود با این حال نباید کوچکترین آسیبی به نظام وارد شود.

وی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان ذکر شد: کنار آمدن با روزه خواری در گروه شرعاً بر عهده مسئولان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد باید به مسئولیت شخصی در امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر در برابر این افراد حرکت کنند. جلوه ای اجتناب کرده اند روزه داری.

محمودی با ردیابی به فرارسیدن روز شخصیت ذکر شد: برخی خرافات این امروز را نحس می دانند در حالی کدام ممکن است گردشگری در شخصیت ۹ تنها در این امروز، اما علاوه بر این در همه زمان ها خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار تبدیل می شود در این امروز کار خیر انجام شود. روز شخصیت.” حفظش کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز نافرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز قرار نده.

رئیس شورای توافق فروش اسلامی استان تهران ذکر شد: جمع کردن ورزشگاه به بهانه لذت در این امروز انصافاً نیست.

وی با ردیابی به بازگشایی تمامی مدارس در ۱۴ فروردین ماه افزود: آموزش فرضی آسیب های زیادی به بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اطلاعات آموزی وارد کرده است، ضمن اینکه با شرایط مساعد برای شیوع کرونا، زمینه بازگشایی مدارس با عرضه می شود. پیروی اجتناب کرده اند دستورالعمل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به مسئولان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای جبران کمبودهای فعلی.ب
۱۰