ایران به اسرائیل حمله سایبری کرد


این زنگ ها بارها به صدا درآمده اند.

این تخم ها از دیشب چندین بار زنگ می زند. در ۵ شهر صهیونیستی، زنگ ها به مدت ۵۰ دقیقه به صدا درآمد و ۳۰ هزار نفر تنها به این شهر پناه بردند.

صهیونیست‌ها هر زمان که با گروه‌های ایرانی یا دیگر شورشیان در تلاش برای پرتاب موشک اشتباه گرفته شوند، به پناهگاه‌ها می‌روند.

مقامات رژیم صهیونیستی از جمله سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حال بررسی منبع این صدا هستند، اما صداهای بیشتری در نیمه های شب بلند شد.

جز اورشلیم اسیر، ایلات; هولون در شهرهای دیگر از جمله اشکلون و اشدود تخم مرغ زنگ می زند.

مهم ترین نکته برای مقامات و مردم ساکن در سرزمین های اشغالی این است که زنگ ها واقعی هستند و باید به اردوگاه ها بروند و آنچه واقعی نیست، سردرگمی عجیبی بین آنها ایجاد می کند.

کپی از تسنیم