ایران با مردم افغانستان – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی گفت: «مردم ایران برای کاهش غم و اندوه مردم افغانستان پس از زلزله اخیر تلاش می کنند».

وی گفت: دولت ایران به ویژه در استان های هم مرز با افغانستان از تمامی تجهیزات و امکانات برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه استفاده خواهد کرد.