ایران اجتناب کرده اند ابتکار گروه ملل برای شومینه بس در یمن استقبال می تدریجی


ایران از ابتکار سازمان ملل برای آتش بس در یمن استقبال می کند

MeetNewsسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اجتناب کرده اند ابتکار مشاور ویژه دبیرکل گروه ملل متحد در یمن برای افتادگی عملیات نیروی دریایی برای مدت ۲ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ورود کشتی‌های مملو اجتناب کرده اند داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین استقبال کرد. علاوه بر این بازگشایی علاقه مند به شهر صنعا. فرودگاه

سعید خطیب زاده صبح شنبه در نامه ای ابراز امیدواری کرد. این اقدام ممکن است مقدمه ای برای تعمیر مناسب محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری شومینه بس ابدی اطمینان حاصل شود که یافتن راه رفع سیاسی برای فاجعه یمن باشد.

وی با تاکید بر مورد توجه قرار گرفت حمایتی ایران به راه رفع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در یمن، ذکر شد: امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان، با انتخاب دادن به امتیازات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم شومینه بس، شاهد افزایش وضعیت یمن باشیم. شرایط بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر مناسب زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانیان» این ملت باشد.

خطیب زاده ابراز امیدواری کرد. این اراده مبنایی علاوه بر این خوب ابتکار سیاسی برای رفع فاجعه باشد.