اپل دانش برخی اجتناب کرده اند مشتریان را تحمل محافظت مجری قوانین در اختیار منصفانه هکر قرار داد


بر مقدمه فینال اطلاعات آشکار شده توسط بلومبرگ، به نظر می رسد مانند است اپل دانش برخی اجتناب کرده اند مشتریان شخصی را در اختیار گروهی اجتناب کرده اند هکرها قرار داده است کدام ممکن است با جعل تقاضا های قانونی برای دانش مشتریان به این نمایندگی آمده اند. این خبرگزاری با استناد به خبرگزاری های موثق در شکسته نشده دلیل می دهد کدام ممکن است چه اتفاقی برای این نمایندگی افتاده است.

هکرها شناخته شده به عنوان مجری قوانین به نظر می رسد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کشتی منصفانه “تقاضا دانش اضطراری” بازیگران سودآور شدند کارگران اپل را راضی کنند کدام ممکن است اطلاعاتی شبیه معامله با، شماره تلفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با IP مشتریان را به انگشت آورند. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است اپل معمولاً در صورت صدور تصمیم بازرسی اجتناب کرده اند سوی افسران این دانش را حاضر می تدریجی، با این حال به توضیحات امنیتی اینگونه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی فناوری باید دانش درخواستی را در اختیار افسران مجری قوانین قرار دهد.

در همین راستا متا (fb) برخی اجتناب کرده اند دانش مشتریان شخصی را با همین گروه اجتناب کرده اند هکرها تحمل محافظت نیروی انتظامی به اشتراک گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطلاعیه ای اجتناب کرده اند پیگیری این پرونده اجتناب کرده اند سوی مراجع قضایی خبر داد. به نظر می رسد مانند است این هکرها اجتناب کرده اند دانش به انگشت آمده اجتناب کرده اند نمایندگی های اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متا برای سوء استفاده اجتناب کرده اند مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخاذی استفاده خواهند کرد.

پست الکترونیکی‌های دانش اضطراری به معنای واقعی کلمه هستند پست الکترونیکی‌های هک شده افسران نیروی دریایی اجتناب کرده اند چندین ملت مختلف بود کدام ممکن است به تعیین کنید انصافاً بازیگران با امضای این پرسنل نیروی دریایی برای این نمایندگی‌های عظیم فناوری کشتی می‌شد. به گزارش بلومبرگ، این عملیات توسط تیمی به تماس گرفتن «Recursion» به پایان رسید کدام ممکن است با جعل ایمیلی کدام ممکن است در آن تقاضا دانش اضطراری بود، سودآور به کسب دانش اجتناب کرده اند نمایندگی های مختلف فناوری دانش شدند.

گمان {می رود} هکرهای این گروه در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند اعضای کارکنان $Lapsus هستند. شبیه به گروه سایبری کدام ممکن است به مایکروسافت، سامسونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انویدیا حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش برخی اجتناب کرده اند مشتریان را به خانه شکنی برد. گزارشی اجتناب کرده اند شبکه‌موقعیت یابی The Verge تصاویری اجتناب کرده اند منصفانه گروه $Lapsus را نماد می‌دهد کدام ممکن است کابلی را به اشتراک می‌گذارد کدام ممکن است اعلام کردن می‌تدریجی ۷۰ گیگابایت دانش را اجتناب کرده اند نمایندگی‌های مختلف فناوری بدست آمده کرده است. حتی در یکی اجتناب کرده اند این عکسها، پوشه «اپل سلامت اپل» را می بینید کدام ممکن است به دانش مشتریان اپل لینک شده است. دانش عکس با توجه به این مناسبت به راحتی در دسترس است نیست.

تأمین: ماکرومورهاب
۸