اولین نشست ۴ ملت عربی در اسرائیل – نبأ نیوز


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ? ؟؟؟؟؟؟

آسانسور روابط بین اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان عرب ایران را به عقب خواهد برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است ما انجام می دهیم گذشته تاریخی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمع کردن خوب ساختار جدید قلمرو ای بیشتر مبتنی بر پیشرفت، فناوری، تساهل مذهبی، همکاری امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی است. این مخلوط جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های مشترکی کدام ممکن است ما در جاری مونتاژ آن هستیم، باعث ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راندن دشمنان مشترک به مدیریت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آن تبدیل می شود.

{در این} نشست وزرای امور خارجه مراکش، امارات، مصر، بحرین، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا حضور داشتند. این مقدماتی نشست وزرای خارجه عرب در اسرائیل است.
همه این کشورهای عربی اسرائیل را به رسمیت می شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آن روابط روال دارند.

با این حال وزیر خارجه اردن {در این} نشست حضور نداشت کدام ممکن است سوالاتی را مطرح کرد. اردن نیز اسرائیل را به رسمیت می شناسد.

همزمان با نشست نقاب، کابینه اسرائیل مونتاژ ۵ شهرک جدید {در این} قلمرو (صحرای نقاب) را تصویب کرد. این سکونتگاه ها برای اسکان یهودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هدف غیرانسانی سازی، یعنی یهودی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن گروه است. صحرای نقب یکی اجتناب کرده اند مناطقی است کدام ممکن است اعراب مسلمان اسرائیلی (عرب‌های مسلمان فلسطینی با تابعیت اسرائیل) در آن اقامت می‌کنند، با این حال اسرائیل سعی دارد اجتناب کرده اند طریق مهاجرت آنها گروه را تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ساکنان یهودی اسرائیلی را اسکان دهد.

این نشست ۲ روزه درست در این لحظه دوشنبه در قلمرو توریستی Saadiya Bouker در صحرای Negev (جنوب اسرائیل) به نوک رسید. در طولانی مدت این نشست ۶ وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

موضوع این نشست تجزیه و تحلیل تحولات قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری روسیه علیه اوکراین بود با این حال متعدد اجتناب کرده اند رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آگاه نحوه کنار آمدن با ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بازگشت آمریکا به هماهنگی هسته ای با ایران را اجتناب کرده اند عالی ترین اشیا عنوان کردند. موضوعات مورد تجزیه و تحلیل کمیته جلب رضایت.

یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل ذکر شد کدام ممکن است این نشست به طور مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر برگزار ممکن است. وی علاوه بر این اجتناب کرده اند فلسطینی ها برای نمایندگی در نشست بعدی دعوت کرد.

وزیر خارجه اسرائیل علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است آسانسور روابط اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی ایران را به عقب خواهد برد.
وی افزود: کاری کدام ممکن است ما انجام می دهیم گذشته تاریخی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمع کردن خوب ساختمان جدید قلمرو ای بیشتر مبتنی بر پیشرفت، فناوری، تساهل مذهبی، همکاری امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها امنیتی است. این مخلوط جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های مشترکی کدام ممکن است ما در جاری مونتاژ آن هستیم، باعث ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راندن دشمنان مشترک به مدیریت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آن تبدیل می شود.

وی ذکر شد: نشست نقف پیامی قابل توجه برای ایران است.

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

رئوس مطالب عکس: اجتناب کرده اند چپ: وزرای خارجه امارات، مراکش، آمریکا، اسرائیل، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین
اولین نشست ۴ ملت عربی در اسرائیل

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان بازدید شخصی به شهر رام الله در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. پیش اجتناب کرده اند این وزیر خارجه آمریکا در بازدید به این شهر با عباس دیدار کرد. رام الله شناخته شده به عنوان وسط کوتاه مدت مقامات فلسطین شناخته تبدیل می شود.

در نزدیکی محل دیدار وزرای خارجه ۴ ملت عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی در صحرای نقب، بسیار زیاد اجتناب کرده اند فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تظاهرکنندگان پرچم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنرهای اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را برافراشتند کدام ممکن است به چند زبان عربی، عبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی نوشته شده بود. کسی را فراموش کرده اید؟ “

این نشانه توسط ۲ گروه اسرائیلی به تماس گرفتن‌های «دختران صلح می‌کنند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دختران خورشید» برگزار شد. این ۲ گروه دختران برای نوک دادن به نبرد اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح امتحان شده می کنند.

وزیر امور خارجه اسرائیل پیشتر در دیدار با همتای آمریکایی شخصی در اسرائیل آموزش داده شده است بود کدام ممکن است بین ۲ طرف بر بالا این سیستم هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن اختلافاتی موجود است، با این حال «گفتگوی بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه بین ما موجود است».

وی افزود: اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا برای جلوگیری اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران به سلاح هسته ای امتحان شده می کنند، با این حال اسرائیل آنچه را کدام ممکن است مورد نیاز از آن آگاه است برای توقف این سیستم هسته ای ایران انجام می دهد.

در زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته های جدیدترین چندین نشست مشترک در قلمرو برگزار شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می توان به نشست سه جانبه سران اسرائیل، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست چهارجانبه سران رژیم صهیونیستی ردیابی کرد. کشورهای قلمرو اردن، مصر، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر در بندر عقبه اردن.

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل

اولین نشست چهار کشور عربی در اسرائیل