اولین تسویه معامله با اوراق گام امروز انجام شد.


فروش محصولات شرکت های ملی مس و آلومینیوم ایران امروز (یکشنبه) در بازار فیزیکی بورس کالا با گواهی مبدا (GAM) انجام شد.

مقاله اوراق اوراق گام و اولین تسویه تجاری امروز تکمیل شد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.