انفجار در جنوب لبنان + فیلم


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، رسانه های عربی اجتناب کرده اند بروز انفجار بامداد سه شنبه در جنوب لبنان خبر دادند.

رویترز به نقل اجتناب کرده اند عالی تأمین امنیتی لبنان گزارش داد کدام ممکن است مهاجم یک زمان کوتاه بعد اجتناب کرده اند ظهر در برابر این عالی مجتمع متعلق به جنبش امل در شهر صیدا در جنوب لبنان بمب گذاری کرد.

عالی تأمین امنیتی به رویترز ذکر شد کدام ممکن است انفجاری در نزدیکی شهر صیدا در جنوب لبنان بازو کم عالی کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه زخمی بر جای گذاشت.

برخی دارایی ها می گویند کدام ممکن است محل انفجار عالی انبار مهمات متعلق به جنبش امل {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری مشاوره اند کدام ممکن است ساختمان غیرنظامی این جنبش منفجر شده است.

الجزیره به نقل اجتناب کرده اند خبرنگار شخصی در لبنان ادعا کرد: در انفجاری در شهر بنفول در قلمرو صیدا بسیار زیاد زخمی شدند. وی افزود: «این انفجار عالی ساختمان متعلق به شورای شهرداری بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان عکس را در نزدیکی آن ویران کرد. ساختمان در جنوب صیدا.”

الجزیره افزود: آمبولانس ها به محل انفجار در صیدا اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی تحقیقات شخصی را تحریک کردن کردند.

آن تمام شده است…
این را برای صفحه اول اصرار دهید