امروز ۴ اکتبر قیمت گوشت قرمز ۱۴۰۱ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت، قیمت گوشت قرمز در ۴ مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است (قیمت ها به تومان از سایت تحلیل بازار)؛

استخوان بره و ردیف

۱۶۹ ۲۴

تمام ساق بره

۱۱۱۱,۴۱۲۱

گوسفند با ماهیچه های کف دست

۱۱۱۲,۱۱۲۲

عضلات ساق پا را تمیز می کند.

۱۱۱۶,۱۲۰۰

سر گوساله را تمیز کرد.

۱۱۱۱,۴۱۲

گردن بره

۱۱۳۶,۴۱۲۰

کشتارگاه گاو

۱۴۱۴، ۴۱۹

گردن ساق پا

۱۱۳۲، ۱۱۲۲

توپ گوساله

۱۴۱

یک کله گوسفند

۱۱۳۱,۱۲۰۰

عضلات ساق پا

۱۱۱۵.۲۰۲۰

استخوان پشم

۱۴.۴

نیم آپارتمان گوسفند

۱۴۴.۲۰۲۰

آپارتمان لاشه بره

۱۴۱۹،۴

گوشت کمر خوک

۱۱۴,۴۱۲