افشا اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲ + عکس


فیفا رسما توپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را راه اندازی شد کرد. این توپ را بازدید می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زبان عربی به معنای بازدید است. تاکنون انتخاب بر این شده کدام ممکن است ۲۷ نیروی کار اجتناب کرده اند ۳۲ نیروی کار اجتناب کرده اند جمله ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ بهبود پیدا کنند.

رونمایی از جام جهانی 2022 + عکس

دیدارنیوز: فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) توپ جام جهانی ۲۰۲۲ کدام ممکن است قطر میزبان آن {خواهد بود} را فاش کرد.

فیفا رسما توپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را راه اندازی شد کرد. این توپ را بازدید می نامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زبان عربی به معنای بازدید است.

طراحی جام جهانی ۲۰۲۲ اجتناب کرده اند ساختار منحصر به شخص ملت قطر تحت تأثیر قرار گرفت شده است. نمایندگی آلمانی آدیداس نیز حامی فنی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت این توپ است.

تاکنون انتخاب بر این شده کدام ممکن است ۲۷ نیروی کار اجتناب کرده اند ۳۲ نیروی کار اجتناب کرده اند جمله ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ بهبود پیدا کنند.

رونمایی از جام جهانی 2022 + عکس