افشای ۴۰ این سیستم مقامات برای افزایش مسکن مردمان


علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در حساب کاربری خصوصی شخصی در توییتر به اربعین این سیستم درج شده در بودجه ۱۴۰۱ ردیابی کرد کدام ممکن است به انحاء مختلف به نفع مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام مالی در بودجه گنجانده شده است.

به گزارش خبرداغ، سخنگوی مقامات در توئیتی ۴۰ ساختار مقامات برای اصلاح نظام مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان در بودجه ۱۴۰۱ را آشکار کرد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در حساب کاربری خصوصی شخصی در توییتر به اربعین این سیستم درج شده در بودجه ۱۴۰۱ ردیابی کرد کدام ممکن است به انحاء مختلف به نفع مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام مالی در بودجه گنجانده شده است.

۱. پیش سوراخ بینی ساماندهی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شرکتهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آنها در سامانه های فعلی.

۲. الزام کلیه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های دولتی به سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی دانش در سامانه های اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نحوه احراز صلاحیت مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا،

۳. کاهش بدهی مقامات در سال بلند مدت با کاهش تخلیه اوراق قرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازپرداخت اوراق زودتر.

۴. – پیش سوراخ بینی ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های بخش شخصی در پایان دادن ماموریت های نیمه ساخته.

۵. حمایت اجتناب کرده اند صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اجتناب کرده اند طریق حمایت هوانوردی.

۶. مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل دریافتی اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران ماموریت مستقر در استانداری را در نظر گرفتن راهنمایی محل واحد تولیدی واریز نمایید.

۷. صنوبر مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل واحدهای ارائه دهندگان کشوری به نسبت سهم هر استان اجتناب کرده اند گروه ملت در نظر گرفتن خزانه داری استان مربوطه.

۸. تخصیص دارایی ها ویژه برای اجرای قوانین حمایت اجتناب کرده اند حقوق اشخاص حقیقی دارای معلولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب مقررات کودکان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده در اختیار گروه بهزیستی.

۹- لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل اجتناب کرده اند صادرات داروها نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه نپخته برای جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی ناشی اجتناب کرده اند تحمیل صنایع تغییر داروها اولین به محصول.

۱۰. کاهش مسائل گمرکی کالاهای اساسی، دارو، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی اجتناب کرده اند ۴ سهم به ۱ سهم.

۱۱. پیش‌سوراخ بینی اقدامات مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی برای بسترسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات قانونی تجهیزات‌ها در راستای نتیجه گیری مقامات الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان دیجیتال برای کاهش مراجعات مردم.

۱۲. امکان پذیرش پروانه دامداری، تضمین زنجیره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب های پشتیبانی شناخته شده به عنوان وثیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین صنوبر تسهیلات بادیه نشین دریافتی اجتناب کرده اند موسسه مالی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی

۱۳. تخصیص درصدی اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده در هر راهنمایی اطمینان حاصل شود که محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی زاغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مسکونی واقع در محیط شهرها، تامین زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین حداقل ارائه دهندگان نهایی برای ساکنان آنها.

۱۴. گازرسانی به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای بقیه با انتخاب مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العبور

۱۵. پیش سوراخ بینی تبدیل می شود با هدف جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قطعا ارزش آن را دارد افزوده، پالایشگاهی با قابلیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز احداث تدریجی.

۱۴. شفافیت در صنوبر تسهیلات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل امکان نظارت نهایی {در این} زمینه

۱۷. تقاضا اجتناب کرده اند وزارت نفت برای اجرای ساختار های جلوگیری اجتناب کرده اند تلفات خودروهای گازسوز، تحمیل واحدهای گوگرد زدایی در پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم میعانات گازی در خوراک پالایشگاه.

۱۸. تطبیق ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت های سکتور بار اجتناب کرده اند طریق صندوق رشد ترانسپورت

۱۹. پیش سوراخ بینی دارایی ها تامین آب شرب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری

۲۰. تحمیل جامعه سراسری دانش

در دلو ببینید.

۲۱. اختصاص دارایی ها به صندوق سراسری مسکن برای اجرای قوانین جهش ساخت مسکن

۲۲. تخصیص دارایی ها ویژه برای اجرای قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان

۲۳. تسهیل در تکنیک حمل خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تکنیک تعویض پلاک وب مبتنی بر.

۲۴. اختصاص دارایی ها ویژه برای معامله با ناباروری

۲۵. ماموریت وزارتخانه های ذیربط پایان دادن خوابگاه های دانشجویی با انتخاب متاهل است

۲۴. معافیت مالیاتی (مالیات با نرخ صفر) بر درآمد گلوله کردن نشده نمایندگی های بورسی در صورت افزایش سرمایه

۲۷. کاهش ۵ واحد درصدی مالیات کار کردن برای گروه هایی کدام ممکن است درآمد سالانه آنها کمتر اجتناب کرده اند منصفانه میلیارد ریال است

۲۸. کاهش ۵ درصدی مالیات کار کردن واحدهای تولیدی دارای پروانه استفاده از

۲۹. معافیت مالیاتی (مالیات با نرخ صفر) برای سوئیچ دارایی به صندوق ماموریت در بورس

۳۰. لغو معافیت های مالیاتی بنگاه های معدنی

۳۱. انتخاب واردات محصولات کشاورزی اجتناب کرده اند نمایندگی های ایرانی پرانرژی در بخش خانه

۳۲. اختصاص دارایی ها ویژه برای صنوبر مطالبات گروه تامین اجتماعی

۳۳. صنوبر مطالبات قطعی به جمع کنندگان ماموریت های عمرانی اجتناب کرده اند محل واگذاری شبیه به ماموریت به آنها (به شرط اتمام دیر یا زود)

۳۴. افزایش حداقل حقوق ماهانه کارگران مقامات به ۵۶ میلیون ریال

۳۵. افزایش حداقل درآمد ماهانه بازنشستگان به ۵۰ میلیون ریال

۳۶. افزایش قابل ملاحظه حقوق سربازان

۳۷. ۲ برابر شدن حقوق خانوار برای همسران جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه برابر شدن حقوق فرزندان متولد ۱۴۰۱.

۳۸. جلوگیری اجتناب کرده اند صنوبر حقوق بیش اجتناب کرده اند حد مقرر (حقوق های نجومی) به هر نحو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید.

۳۹. الزام افسران اجرایی به سند املاک در سامانه صدا برای ایجاد اموال مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تصرف بوتلگ.

۴۰. تلاش نمایندگی های بورسی به صنوبر درآمد سهامداران بورسی اجتناب کرده اند طریق سامانه سجام.