افزایش دمای هوای تهران طی ۵ روز بلند مدت
بر مقدمه ادعا اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه با دمای عقب کشیدن ۲ سطح سانتیگراد سردترین سطح استان تهران طی ۲۴ ساعت قبلی بود.