اغتشاشات دسترس در بازار خوزستان به پلیس مالی گزارش شد


اغتشاشات در بازار خوزستان به پلیس اقتصادی گزارش شد

دیدارنیوز | به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} معاونت توافق امور مالی استانداری خوزستان، بلافاصله شنبه ۲۰ فروردین ماه اولین مونتاژ ساماندهی بازار استان در سال ۱۴۰۱ به ریاست دکتر فتاحی برای توافق امور مالی استانداری برگزار شد. استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور متخصصین. تجهیزات های اجرایی در اتاق کلاس ها این معاونت برگزار کردند.

آقای رضا فتاحی ذکر شد: متاسفانه برخی اجتناب کرده اند مدیران با کار کردن ضعیف شخصی علیه مردمان رفتار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند آنها پیش بینی کمک دارند.

وی ذکر شد: اگر مدیران به وظایف شخصی {به درستی} حرکت کنند، این مشکلات دسترس در بازار تحمیل نمی شود، در مدت ۶ ماهی کدام ممکن است {در این} سمت هستم برخی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها به وظایف شخصی حرکت نمی کنند، مثلاً کشتارگاه ها تسهیلات می گیرند. می کنند ولی کار نمی کنند برای رفاه مردمان.

وی افزود: گروه جهاد کشاورزی موظف است فهرست مرغداری های عقب نشینی شده طیور در بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند سال ۱۴۰۰ را صمیمی درست به معاونت امور مالی استانداری گفتن تدریجی.

دکتر ذکر شد. فتاحی: اداره کل دامپزشکی استانداری نیز فهرست مرغداری‌هایی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۵ اسفندماه ۹۳ جوجه‌های خشمگین عرضه کشتارگاه‌های استان کرده‌اند را به مسئله اطلاع دهد.

فتاحی افزود: اعضای کارگروه ساماندهی بازار استانداری، اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل های شخصی موظفند هر ۲ روز عالی بار گزارش کتبی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها شخصی را به این مشاور حاضر کنند.

معاون استاندار ذکر شد: گروه جهاد کشاورزی برای تامین مرغ منجمد در ماه مبارک رمضان باید سهمیه مرغ منجمد را به تعاونی های خوردن کارمندان مقامات، خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد استانداری بر حسب خواستن اختصاص دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتارگاه ها نیز اختصاص داده شده هستند راهنمایی اقدام به کشتار مرغ خشمگین تدریجی کدام ممکن است در مورد خواستن استانداری باید روزانه اقدام به کشتار مرغ شود.

فتاحی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی اسبابک ها واحدهای صنفی جستجو در چیز خوب در مورد شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اخلال دسترس در بازار هستند کدام ممکن است {در این} راستا اجتناب کرده اند پلیس مالی درخواست شده است شده تا با اخلال دسترس در بازار برخورد قابل توجه تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تخصیص مابقی میوه ها در نهایت سال ذکر شد . فتوحی: گروه تعاون کشاورزی بر ایده بخشنامه ابلاغی با توافق گروه جهاد کشاورزی در استانداری اقدامات مورد نیاز را انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات مورد نیاز را با گروه جهاد کشاورزی انجام داد. تشکیلات مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان در مونتاژ بعدی.

رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان با ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند تعطیلی کشتارگاه های خوزستان در ایام نوروز امسال، با خاص اینکه کشتارگاه های خوزستان در کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out مرغ فوق العاده ضعیف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نمی کنند، ذکر شد: اجازه نمی دهیم کشتارگاه ها باعث اختلال دسترس در بازار شود. “

معاون بهبود بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی گروه جهاد کشاورزی خوزستان افزود: بدون در نظر گرفتن اینکه کشتار کشتارگاه های خوزستان در ایام نوروز مصوب شد، با این حال تمامی کشتارگاه های استان در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ روز گذشته اجتناب کرده اند تعطیلی بازار کشتارگاه ها اجتناب کرده اند کشتار خودداری کردند. تعطیل شد، به همین دلیل مرغ منجمد را در قابلیت بیشتری فروختیم تا دسترس در بازار ضعیف مرغ نداشته باشیم.

علی رحم کریمی ذکر شد: در جاری تشکیل پرونده برای کشتارگاه هایی هستیم کدام ممکن است مصوبه را اجرا نکرده اند، متاسفانه طی روزهای فعلی کشتار مرغ در خوزستان فوق العاده کاهش یافته است است، به منظور که اجتناب کرده اند اول فروردین تا ۱۵ فروردین ۱۲۰۰ نفر {بوده است}. تن مرغ منجمد پرونده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استان dishing out شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان در یکپارچه این نشست ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای اسفندماه سال قبلی تاکنون ۳ هزار تن مرغ منجمد در استان dishing out شده است کدام ممکن است در فروردین ماه امسال برابر ۱۴۰۰ تن مرغ منجمد در استان بود. استان

حمید بدوی افزود: پارسال ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تن مرغ منجمد در خوزستان dishing out شد کدام ممکن است برابر ۴ سال این میزان مرغ است.

وی خاص کرد: پشتیبانی امور دام استان آمادگی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری مرغ اجتناب کرده اند مرغداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتارگاه هایی کدام ممکن است مازاد مرغ دارند را دارد، ۴ کشتارگاه در استان سردخانه برای نگهداری مرغ دارند.