اعلام برنامه تعویض محصولات ایران خودرو برای شهریور ماه.


محصولات ایران خودرو مهرماه ۱۴۰۱ تعهدات منقضی و شرایط تغییر دقیق را اعلام کردند.

به گزارش پرشین خودرو، گروه صنایع ایران خودرو از برنامه ریزی برای تبدیل محصولات تخصصی شهریور ایران خودرو به دارایی های پایان عمر این شرکت خبر داد.

شرایط برنامه تبدیل ایران خودرو در جدول زیر آمده است:

برنامه تبدیل ایران خودرو