اعضای کمیته تحقیق و تفحص تامین اجتماعی و عملکرد شستا منصوب شدند.


اعضای کمیته تحقیق و تفحص تامین اجتماعی و عملکرد شستا منصوب شدند.

اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت های تامین اجتماعی و شستا و اعضای ناظر کمیسیون در جلسه امروز. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از انتخاب هیئت و شورا خبر داد. کمیسیون اجتماعی

به گزارش ایلنا، حسن لطفی در تشریح دستور کار امروز کمیته تامین اجتماعی شورای اسلامی گفت: در این جلسه اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد گروه تامین اجتماعی و شرکت شستا مشخص شدند.

در ادامه نماینده مردم روزن و درغزین در شورای اسلامی – انتخاب اعضای ناظر کمیسیون های اجتماعی بر اساس اجرای ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی; واگذاری روسای کمیته تخصصی کمیسیون از دیگر مواردی بود که مطرح شد.

در همین راستا شورای تامین اجتماعی و تامین اجتماعی. شورای حقوق و دستمزد؛ چند عضو کمیسیون به عنوان اعضای ناظر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ فن آوری شورای عالی آموزش و پرورش حرفه ای؛ شورای سلامت و ایمنی مواد غذایی؛ ستاد ساماندهی و پشتیبانی مشاغل خانگی; شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت هیئت انتخاب صدراعظم؛ شورای عالی اداری و شورای بیمه انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی نسبت به اعلام اسامی نمایندگانی که به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا انتخاب شدند، هشدار داد. جلسات، هیئت ها و شوراها به مجمع عمومی ارسال خواهند شد.

انتهای پیام/

منبع: ایلانا