اشتباهات والدین؛ فرزندان خود را مجبور نکنید که رویاهای بزرگ داشته باشند.


اشتباهات والدین؛  فرزندان خود را مجبور نکنید که رویاهای بزرگ داشته باشند.

دیدارنیوز: تشویق کودکان به جاه طلبی و رویاهای بزرگ بیشتر از اینکه به آنها کمک کند ضرر دارد. یک مطالعه جدید توسط محققان بین المللی نشان می دهد که دیدن رویاهای غیر واقعی در دوران نوجوانی می تواند اثرات منفی در بزرگسالی داشته باشد.

محققان دانشگاه بازل و دانشگاه کارلوس سوم مادرید شرایط زندگی بیش از ۱۷۰۰۰ نفر را در بریتانیا که در یک هفته در سال ۱۹۵۸ به دنیا آمده بودند، بررسی کردند.

پیشینه هر کودک در این مطالعه؛ مهارت ها، آرزوهای جوانان؛ اشتغال و رفاه در بزرگسالی مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر رتو اودرمات، اقتصاددان و یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «این پایگاه داده چگونگی تأثیرگذاری آرزوهای کودکان و نوجوانان بر موفقیت آنها در بزرگسالی را تشریح می کند.

برخی از سؤالاتی که محققان پرسیدند این بود که آنها تا چه حد در تحصیلات خود پیشرفت کرده اند. معتبرترین شغل در زندگی کاری آنها چیست؟

به گفته محققان، آرزوهای تحصیلی و شغلی، و همچنین توانایی های شناختی، مهم ترین پیش بینی کننده های موفقیت بعدی شرکت کنندگان بودند. محققان دریافتند که اهداف شغلی بلندپروازانه انگیزه شرکت کنندگان برای سرمایه گذاری بیشتر در موفقیت شغلی آینده خود را فراهم می کند.

با این حال، برعکس آن نیز صادق است. به گفته محققان، جوانانی که والدینشان تحصیلات کمتری دارند، کمتر احتمال دارد که اهداف شغلی بلندپروازانه ای داشته باشند. این تحرک اجتماعی شرکت کنندگان را محدود کرد.

آره، این مشکل را نمی توان صرفاً با تفاوت در درآمد خانواده یا صلاحیت شرکت کنندگان توضیح داد. به نظر می رسد نابرابری از همان ابتدا با همان استانداردهای دوران کودکی آغاز می شود.

طی این مطالعه، محققان از اینکه دیدند چگونه خواسته های والدین برای فرزندانشان بر اهداف شغلی آینده کودک تأثیر می گذارد شگفت زده شدند. اودرمات در این رابطه می گوید: انتظار نداشتیم که خواسته های والدین برای فرزندانشان چنین تأثیر قوی داشته باشد.
این مطالعه نشان داد که طرف دیگر رویاهای بزرگ این است که ناامیدی می تواند به دنبال داشته باشد. محققان دریافتند که اگر شرکت کنندگان در دوران جوانی کمتر از حد انتظار بودند، تأثیر منفی بر رضایت از زندگی در بزرگسالی داشت. با این حال، این اثرات منفی در حرفه بعدی آنها ناپدید شد.

اودرمات توضیح داد که یکی از نقاط قوت این مطالعه این بود که نشان داد چگونه آرزوهای نوجوانان بر رضایت از زندگی در مراحل بعدی زندگی تأثیر می گذارد.

محققان امیدوارند که یافته های آنها فرصتی برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم کند. سیاستمداران معتقدند که باید به کودکان فقیر کمک کرد تا زندگی اجتماعی خود را بهبود بخشند. این بدان معناست که نباید کاملاً به والدین واگذار شود که روی آرزوهای شغلی فرزندان تأثیر بگذارند. تعیین اهداف بالا برای کودکان می تواند بار عاطفی شدیدی ایجاد کند و مانع از رسیدن آنها به سطح توانایی مطلوب شود.

شرح کامل این تحقیق و یافته های آن در آخرین شماره نشریه European Economic Review منتشر شده است.

منبع: سیناپرس