اسکان لحظه ای حدود ۵۴۰ هزار نفر در اصفهان


سیدعلی مرکنژاد مدیرکل ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اصفهان در اظهار داشت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان کسب اطلاعات در مورد فینال مورد اردوی مسافران نوروزی تصدیق شد: مدارس آموزشی، خانه های استیجاری، خوابگاه، پایین تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدک هوای آزاد موجود است. کمپ های توریستی

وی با دقیق اینکه تا ساعت شب قبلی پذیرای ۵۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۴ نفر به صورت لحظه ای در ستاد تسهیلات شهر اصفهان بودیم، خاطرنشان کرد: حدود ۳۷ نسبت به این انواع اضافه تبدیل می شود از طبق تجزیه و تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات {انجام شده} ۳۷ نسبت مسافران در اقوام شخصی اقامت دارند. ‘ خانه ها آنها می مربوط به.

معرکنژاد افزود: دیشب پذیرای ۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۲ مسافر بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون هیچ مشکلی برای اسکان مسافران نوروزی در اصفهان نداشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در گذشته توافق های مورد نیاز {انجام شده}، خوابگاه های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهربازی شناخته شده به عنوان موقعیت یابی اورژانس اندیشه در مورد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمت رسانی هستیم. بخش ویژه مسافران نوروزی است.

مدیرکل ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل شهرداری اصفهان در نهایت اظهار داشت: کمپ سیاحتی فدک گنجایش ۳۰۰۰ خودرو را دارد با این حال {به دلیل} شرایط آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برودت هوا معمولاً ماندن در بیرون روی حیله و تزویر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم مسافرگیری کنیم. ما پتانسیل ها خانه را با پتانسیل ها درست روت کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} به سامانه ۱۳۷ متصل می شوند به مناطق مختلف راه اندازی شد می شوند.

انتهای پیام/۶۳۱۲۴/ن
این را برای صفحه اول اصرار دهید