استرالیا کنار هم قرار دادن همکاری با ایران در نبرد با تروریسم استساکس این سخنان را در دیدار با مهران فاطمی استاندار یزد خاص کرد.

ساکس با خاص تحولات جدیدترین در ملت همسایه ایران، افغانستان، اجتناب کرده اند سخاوت ایران در قبال ساکنان افغانستان شناخت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کانبرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران اولویت های یکسانی با توجه به طالبان دارند.

استاندار یزد نیز به نوبه شخصی اظهار داشت کدام ممکن است ایران بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه است کدام ممکن است به روی صدها هزار پناهجوی افغان به گونه ای باز است کدام ممکن است گویی برادران ایرانی هستند.

وی شکسته نشده داد: ایران {به دلیل} دستورالعمل ها دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر آن تأکید داشتند، این کار را انجام می‌دهد.

در همین راستا، مجید تشک روانچی، فرستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور دائم جمهوری اسلامی ایران در گروه ملل متحد در اواخر دی ماه اظهار داشت: در حالی کدام ممکن است تحریم های غیرانسانی اعمال شده اجتناب کرده اند سوی آمریکا سختی های زیادی را متوجه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان ما کرده است، شرکت ها مختلف اجتناب کرده اند جمله آموزش، بهداشت، معامله با، آموزش ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال به افغان های مقیم ایران با کمترین کمک محله جهانی حاضر تبدیل می شود.

چون آن است فاطمی خاطرنشان کرد، حدود ۳۰۰ هزار نفر اجتناب کرده اند افغانستان در یزد اقامت می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است حمایت های بیشتری برای تحمیل وضعیت جذاب تر برای پناهجویان افغان صورت گیرد.

در اول آوریل ۲۰۲۲، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ادعا کرد کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن تقاضا اتحادیه اروپا ها برای کمک، بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون افغان میهمان ایران هستند.

۱۴۸۳ ** ۹۴۱۷

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت