از سوء مدیریت تا کمبود متخصص اورژانس در بیمارستان گلستان اهواز


بیمارستان گلستان، بزرگترین مرکز تروما در جنوب غرب کشور، حتی در مواقعی که جراحات تصادفی یا اورژانسی رخ می دهد، با عدم حضور متخصص بیهوشی یا حضور متخصصان پاره وقت مواجه است.

از سوء مدیریت تا کمبود متخصص اورژانس در بیمارستان گلستان اهواز

دیدارنیوز_خوزستان| هنگامی که متخصص اورژانس یا رزیدنت بیهوشی دیر به بیمارستان می رسد، بیمار اغلب می میرد یا دچار عوارض دیگری می شود. این امر باعث نگرانی مراجعان و بیماران می شود.

عدم حضور متخصص بیهوشی در بیمارستان مشکلی جدی در حوزه بهداشت و درمان است که حتی در صورت تعیین کارشناس در بیمارستان گلستان زیر نظر معاونت پزشکی یا ریاست دانشگاه قابل حل نیست. این مشکل به تصمیمات ساده برمی گردد.

نظارت ناکافی بر نقش افسران پزشکی دانشگاه و ظرفیت و پشتیبانی بیمارستان ها و سوء مدیریت دکتر حی بار و سرمست و عدم مدیریت صحیح در نظارت دقیق بر مسئولیت های دانشگاه؛ چالش ها و مسائل.

دکتر. معزی رئیس بیمارستان گلستان است اما وقتی دانشگاه متخصص بیهوشی در اختیار بیمارستان قرار نمی دهد رئیس بیمارستان نمی تواند کاری انجام دهد.

چگونه از رئیس دانشگاه برای داشتن حداقل متخصص اورژانس استفاده کنیم؟