از اول مرداد ماه شروع تعطیلات تابستانی خودروسازان / شبکه خدمات پس از فروش فعال است.


خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای مردادماه وارد تعطیلات تابستانی می شوند اما شبکه نمایندگی های مجاز و خدمات پس از فروش بدون هیچ گونه تعطیلی به ارائه خدمات ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو؛ تعطیلات تابستانی یک هفته ای خودروسازان بزرگ کشور فرصت مناسبی را برای رفع ایرادات و بهینه سازی خطوط تولید در اختیار خودروسازان قرار می دهد.

گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت های زیرمجموعه آن مانند شرکت ایران خودرو دیزل امسال نیز مانند سال های گذشته از فردا یکم مرداد و جمعه یک هفته تعطیلات تابستانی خواهند داشت. تا ۷ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

گروه خودروسازی سایپا و زامیاد; شرکت‌های خودروسازی زیرمجموعه آن از جمله پارس خودرو و سایپادیزل تعطیلات تابستانی خود را آغاز کرده‌اند و در کنار شرکت‌های زیرمجموعه خود از یک هفته تعطیلی برخوردار هستند.

گروه بهمن و بهمن موتور; شرکت های خودروسازی بهمن دیزل و سیباموتور در هفته اول مردادماه امسال در تعطیلات تابستانی خواهند بود.

باید تاکید کنیم که تعطیلات تابستانی خودروسازان بزرگ کشور شامل شبکه خدمات پس از فروش این شرکت ها نمی شود و خدمات به روال گذشته ادامه خواهد داشت.

در حالی که برخی از خودروسازان مانند نورا موتور در پایان ژوئن به تعطیلات تابستانی خود می روند، تعطیلات تابستانی یک هفته ای خودروسازان بزرگ آغاز می شود.

گروه صنایع ماموت در هفته اول مرداد ماه وارد تعطیلات تابستانی می شود اما شرکت های ماموت زیرمجموعه ماکست موتور و ماموت خودرو مشمول این تعطیلات نمی شوند.

در پایان، شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان عمده و خرد کشور در تعطیلات تابستانی به خدمات خود ادامه می دهد.