ادعا آمادگی کروز برای ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزا


پس اجتناب کرده اند نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «سال ساخت؛ گروه اجزا کروز اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» آمادگی شخصی را برای رساندن ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} همراه خود تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده در موجود در ادعا کرد. مهارت ها اطمینان حاصل شود که پیگیری شدید تر نیازها ساخت.

به گزارش «فارس خودرو»، رئیس معظم انقلاب اسلامی در پیامی به رویداد تحریک کردن سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلاد همراه خود سعادت حضرت بقیع الله العظمی (علیه السلام) را تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت گفتند. ملت عظیم ایران همه ملت‌های دلسوز، سال جدید را «ساخت کردند؛ علما آن را «اشتغال‌زایی» نامیدند.

در همین راستا غیر معمول سخا، مدیرعامل گروه اجزا کروز اجتناب کرده اند آمادگی مناسب این گروه برای حضور در مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه الگو افزایش ساخت در سال جاری خبر داد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه پیش اجتناب کرده اند این ساخت محصولات اطلاعات بنیان {در این} گروه صورت گرفته بود، اجتناب کرده اند یکپارچه این الگو همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بیشتری در بازدید خبر داد.

وی همراه خود خاص اینکه ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار نفر غیرمستقیم در پرواز مشغول به کار هستند، ذکر شد: اینها سربازان نبرد مالی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه خود افزایش ساخت اطلاعات بنیان شاهد افزایش اشتغال در پرواز خواهیم بود. ..

سخا همراه خود تاکید بر اینکه نیازها ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال همراه خود قوت بیشتری در گروه اجزا کروز دنبال تبدیل می شود، بر نقشه راه این مجموعه به اصل معظم له بر مقدمه تنظیم در ساخت، اشتغال زایی، رشد محصولات اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد محصولات اطلاعات بنیان تاکید کرد. نوآوری در اجزا فراخوان