ادامه توسعه صنعت پتروشیمی به ظرفیت زیرساخت های موجود به ویژه بنادر و بنادر بستگی دارد.


مدیرعامل اتحادیه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه توسعه صنعت پتروشیمی را منوط به استفاده عملی از زیرساخت های ظرفیت موجود به ویژه بنادر و اسکله دانست.

ادامه توسعه صنعت پتروشیمی به ظرفیت زیرساخت های موجود به ویژه بنادر و بنادر بستگی دارد.

دیدارنیوز – سرویس خوزستان: مدیرعامل انجمن مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی دکتر برزیگا خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری ۱۴۰۱ را تحت عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی» برای اجرای این موضوع نامگذاری کردند. باید روی نوع سرمایه گذاری و اشتغال تمرکز کنید.
برزگر تصریح کرد: سرمایه گذاری های جدید باعث ایجاد ثروت می شود. تمرکز باید بر روی مهار خام فروشی و کاهش واردات باشد که در عین حال فرصت های شغلی پایدار ایجاد می کند.
وی توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را منوط به ایجاد زیرساخت های عملی برای صادرات دانست و گفت: بندر امام خمینی (ره) پارسال بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات داشته است. ، نشان دهنده کارکرد این مجموعه بندری در حوزه تجارت دریایی است.
مدیرعامل اتحادیه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ادامه داد: حجم صادرات شامل تمام ظرفیت تولید پتروشیمی های مستقر در ماهشهر نمی شود.
برزگر خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه توسعه صنعت پتروشیمی طی یک تا چهار سال آینده بیش از ۸ میلیون تن محصول دیگر به ظرفیت تولید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اضافه می شود.
وی تاکید کرد: بنابراین وجود و آمادگی عملیاتی زیرساخت های دریایی نقش تعیین کننده ای در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی دارد.
امام خمینی (ره) برزگر را برای توسعه بنادر بندری که نیازمند پذیرش کشتی های صادراتی مملو از محصولات پتروشیمی بودند، خواستار شد: توسعه این بنادر کمک بزرگی به امام خمینی (ره) برای تسریع صادرات محصولات مختلف پتروشیمی کرد. بندر.
رئیس شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: طرح توسعه بیش از ۳ هزار هکتاری این منطقه با جدیت در حال اجراست و یقیناً صادرات دریایی توسعه خواهد یافت. آینده