اتفاق عجیبی در شعب می افتد/ تمامی حساب های بانکی صادرکننده چک برگشتی به طور نامحدود مسدود شده است.ناگهان متوجه شدم حساب های بانکی ام مسدود شده و حتی نمی توانم نان بخرم. برخلاف گفته های مسئولان ارشد بانک مرکزی، خبری مبنی بر مسدود شدن حساب بانکی بابت مبلغ برگشتی و همچنین مسدود شدن حساب های بانکی من با مبالغ بسیار ناچیز وجود ندارد.