آیا کار می کند؟ | کنفرانس مطبوعاتی


مدیران هواپیمای جولان در خوزستان;

آیا می توان شاهد برکناری مدیران هواپیما در هفته گذشته به درخواست دیدار نیوز در خصوص استفاده ناخواسته از پول مدیریت شعب بیت المال توسط بانک ملی خوزستان برای استفاده شخصی بود؟

آیا کار می کند؟

گزارش دیدارنیوز_خوزستان: در روزهای قبل شایعات زیادی از احمد بهکار مرام، مدیر شعب بانک دولتی به خصوص در زمینه اجاره ۷۵۰ میلیون مسکن دیده ام. ویلای بانک ملی به دست مدیر شعبه و پروازهای مکرر او. تهران بودیم.

به گفته منابع آگاه بانک مرکزی؛ هیات مدیره بانک ملی ایران طی چند روز آینده تشکیل جلسه داده تا در مورد عزل یا استعفا تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

انتظار می رود که دولت رئیس جمهور عاری از فساد و تبعیض باشد. آنها باید با مدیران پروازی که نمی توانند به کار خود ادامه دهند برخورد جدی کنند و هر چه زودتر به صندلی های خود سلام کنند و فقط از بودجه عمومی به نفع خود استفاده کنند.