آیا میوه ها و سبزیجات را باید به صورت خام و پخته مصرف کرد؟
یک سوال رایج در مورد مصرف میوه و سبزیجات، نحوه مصرف آن است. برخی بر این باورند که فرآیند پخت، ارزش غذایی این غذاها را از بین می برد، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این روشی امن برای مقابله با باکتری ها و سایر عوامل بیماری زا در میوه ها و سبزیجات است.