آیا لیست دریافت کنندگان ماه جولای تغییر می کند؟


لیست دریافت کنندگان را در ماه جولای تغییر دهید.

دیدارنیوز – تیم امداد هدف وضعیت نهایی بررسی یارانه بازماندگان و معترضان را اعلام کرد.

طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: حدود ۲.۵ میلیون نفر با کمک بلاعوض باقی مانده ایم. بر اساس بررسی های انجام شده توسط وزارت رفاه، گروهی از آنها یک نهم کل از ابتدای راه اندازی بهزیستی را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: وزارت رفاه اجتماعی این گروه ها را به گروه حمایتی معرفی کرده است که قصد دارد این مشمولان را لیست کند.

حسینی گفت: علاوه بر این، طبق آمار وزارت رفاه اجتماعی، برخی از این ۲.۵ میلیون نفر یک دهم درآمد آنها را تشکیل می دهند. بر اساس برنامه اولویت دار اصلاحات پولی، این دسته از شهروندان حق دریافت کمک هزینه زندگی را ندارند اما حق شکایت و رسیدگی مجدد را دارند.

این احتمال وجود دارد که در ماه جولای به معترضان حقوق پرداخت شود.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: رسیدگی به مطالبات معترضان از همان ابتدا با وزارت رفاه اجتماعی انجام شده است. به گفته رئیس جمهور، قرار است وزارت رفاه اجتماعی اسامی معترضان را در زمان پرداخت در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

وی هشدار می دهد که مسئولیت رسیدگی به مطالبات معترضان و بازماندگان کمک های غذایی بر عهده وزارت رفاه اجتماعی است و سازمان مددکاری تنها بر اساس لیست ارائه شده از سوی وزارت رفاه اجتماعی پرداخت می کند.

حسینی گفت: با فرض اینکه آخرین روز کمک هزینه زندگی بیستم هر ماه باشد، تا این تاریخ وضعیت معترضان و باقیمانده یارانه جدید پاکسازی می شود. در ضمن شما می توانید کسانی که مخالف هستند ثبت نام کنید.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بیانیه دوم تاکید کرد: این سازمان برای دریافت وجه نقد پیامکی ارسال نمی‌کند. بنابراین شهروندان باید به پیامک های افراد سودجو توجه داشته باشند و آنها را فریب ندهند.