آمریکا جهان را وارد مبارزه جهانی سوم می تدریجی – خبری نیست


ارزیابی آن d. عماد ابهناس

همه متخصصان عالی جهان همین الان بر این باورند کدام ممکن است جهان پس اجتناب کرده اند بالا عملیات ویژه روسیه، آن چیزی کدام ممکن است بود نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا نظم جهانی جدیدی به وجود خواهد به اینجا رسید کدام ممکن است در آن آمریکا عملکرد مدیریت تک قطبی را ایفا نخواهد کرد.

به مشاوره دکتر عماد آب‌شناس، علاوه بر این دیدگاه ممکن است با اشاره به وضعیت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات ویژه روسیه برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی، اتفاقاتی نیز موجود است کدام ممکن است قابل انجام است {به دلیل} هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج اجتناب کرده اند بین گذشت باشد، با این حال قطعاًً بلند مدت جهان را شبح خواهد کرد.
می توان اظهار داشت کدام ممکن است همه متخصصان عالی همین الان جهان بر این باورند کدام ممکن است جهان پس اجتناب کرده اند بالا عملیات ویژه روسیه تولید دیگری آن چیزی نخواهد بود کدام ممکن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا نظم جهانی جدیدی تحمیل ممکن است کدام ممکن است آمریکا تولید دیگری اجتناب کرده اند آن ورزشی نخواهد کرد. . عملکرد مدیریت تک قطبی

ایالات متحده جهان را به سمت جنگ جهانی سوم هدایت می کند - اسپوتنیک ایران، 1920، 10.04.2022
این مورد علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است کشورهای غربی آنقدر اجتناب کرده اند جریان عملیات ویژه روسیه در اوکراین شوکه شده بودند کدام ممکن است انتخاب ها غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسورانه ای گرفتند کدام ممکن است نظم ناخوشایند جهان را بی وفاداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً در بلند مدت اسبابک ها زیادی را به در کنار ممکن است داشته باشد. نظم نوین جهانی، آنها نیاز دارند شرایطی را تحمیل کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند این شرایط دفاع کردن کنند.
همراه خود ملاحظه به اینکه روسیه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اعضای دائم شورای ایمنی است، همراه خود شرایط بی انصافی آمیز نهادهای مختلف گروه ملل متحد در گروه ملل مواجه است، شهرت گروه ملل متحد برای همه کشورهای جهان زیر پرس و جو خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا هیچکس به این امر امیدوار نخواهد بود. گروه، آنها در همه زمان ها شورای ایمنی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این در نظر گرفته شده خواهند کرد کدام ممکن است اگر همراه خود روسیه چنین رفتاری شود همراه خود ما چه خواهند کرد.
{فراموش نکنید} کدام ممکن است همراه خود تحمیل «لیگ ملل» هر دو «مجمع ملل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکجانبه گرایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ساختمان آن در پس اجتناب کرده اند مبارزه جهانی اول، علاوه بر این فروپاشی مالی، به وجود به اینجا رسید، اوقات فراغت نظم جهانی را برهم بزنید. کشورهای ecu کدام ممکن است در نتیجه بروز مبارزه جهانی دوم شد. حاضر به جهانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه همین الان گروه ملل متحد در مقابل موضع بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای صلح، موضعی مغرضانه پیدا می تدریجی، شخصی بهترین شبح برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی جهانی است.
ژائو لیجیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین - اسپوتنیک ایران، 1920، 07.04.2022
به مشاوره نوام چامسکی، “آمریکا فینال اوکراینی را تمایل دارد کدام ممکن است همراه خود روسیه بجنگد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل متحد {در این} زمینه به ابزاری برای آمریکا تغییر شده است.
اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری به نوع تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای خصمانه علیه افراد روسیه ملاحظه کنید.
اینکه بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال سرمایه داران روسی را در دنیا مصادره کنند هر دو حتی برای تحریم حیوانات، هنرمندان، ورزشکاران، روس ها کار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا این بحث مطرح است کدام ممکن است قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند اینها تقصیر مقامات روسیه باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی موافقند هر دو مثلاً حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات مردند کدام ممکن است هیچ ربطی به وقایع روز نداشتند هر دو انتخاب ها جسورانه عالی ملت ecu تولید دیگری برای خانه شکنی اموال افراد روسیه شناخته شده به عنوان مصادره آنها. بگذارید همه بدانند کدام ممکن است همراه خود دشمنی گذراندن هستند کدام ممکن است همراه خود موجودیت افراد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه درمورد به گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن روسیه است گذراندن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موج جدید نازی ها در برخی اجتناب کرده اند کشورهای جهان باید به در نظر گرفته شده دفاع کردن اجتناب کرده اند شخصی باشند.
علاوه بر این وقتی کشورهای تولید دیگری دنیا می بینند کدام ممکن است به چه راحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ قاعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعده ای اموال روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد روسیه را همراه خود الفاظ مصادره، تحریم هر دو انجماد می دزدند، در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است باید اموال شخصی را اجتناب کرده اند گزند این ملت ها محافظت کنند. در اسرع وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این شرایط، احتمالا در تعدادی از ماه بلند مدت شاهد خواهیم بود کدام ممکن است اکثر دنیا جستجو در برداشتن تمام مالی هستند کدام ممکن است در کشورهای غربی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس شهرت موسسه مالی های غربی زیر پرس و جو خواهد سر خورد. بود.
علیرغم اینکه برخی اجتناب کرده اند رهبران غربی آسان لوحانه بر این باورند کدام ممکن است همراه خود مصادره اموال افراد روسیه می توانند مشکلات مالی آنها را در تعدادی از روز رفع کنند، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است بی اعتباری موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات پولی آنها در بلند مدت در نتیجه سقوط آنها ممکن است. بازارهای پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی آن
رهبران روسیه و چین - اسپوتنیک ایران، 1920، 2022/03/26
شناخته شده به عنوان مثال، امروزه متعدد اجتناب کرده اند کشورهای صادرکننده قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کالا به در نظر گرفته شده تغییر کالاهای شخصی همراه خود ارزهای بومی کشورهای تولید دیگری قابل مقایسه با چین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در ازای کالاهای اولین شخصی، کالاهای ارزشمندی قابل مقایسه با طلا هر دو حتی ارزهای دیجیتال بدست آمده می کنند. این ملت ها تولید دیگری مشخص نیستند کدام ممکن است اگر نفت، کالا هر دو شرکت ها شخصی را به دلار هر دو یورو بفروشند، فردا به بهانه کشورهای غربی برای افزایش این دارایی اقدام نخواهند کرد.
اگرچه همین الان برخی در غرب معتقدند کدام ممکن است روسیه را تحریم کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه خرس فشار قرار خواهد گرفت، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است فشار بی نظیر سریع متوجه آنها ممکن است از اصولاً صادرات روسیه به آنها چرخ دنده نپخته می خواست صنعت شخصی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساده با اشاره به قدرت نیست.
اگر ساده افزایش قیمت بنزین بود، شاید می توانستند همراه خود تعویض بنزین شرایط را به سختی تعدیل کنند، با این حال ماجرا فوق العاده فراتر اجتناب کرده اند اینجا است.

برخی اجتناب کرده اند کشورهای غربی برای ساخت قدرت شخصی به نیروگاه های هسته ای خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیروگاه ها به اورانیوم روسیه خواستن دارند.
کارخانجات این ملت ها برای ساخت تجهیزات، صنعت ساختمان به فلزاتی خواستن دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند روسیه وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به فلز، آلومینیوم، چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات اجتناب کرده اند روسیه تکیه کن هستند.
حتی گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان {در این} ملت ها به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین متکی است.
امروزه این ملت ها ۹ تنها همراه خود افزایش قیمت محصولات شخصی مواجه هستند اما علاوه بر این همراه خود ضعیف چرخ دنده اولین {برای حفظ} ساخت شخصی نیز مواجه هستند.
حتی صنعت هوانوردی {در این} ملت ها امروزه در معرض خطر انقراض است.
ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است روسیه چندین هواپیما اجتناب کرده اند این ملت ها فرستاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت ها چندین هواپیما اجتناب کرده اند روسیه کشتی کرده اند.
تحریم های ضد تروریسم ایران علیه ایالات متحده - اسپوتنیک ایران، 1920، 09.04.2022
نکته عکس کدام ممکن است باید به آن است ردیابی کرد اینجا است کدام ممکن است امروزه بیش اجتناب کرده اند ده به همان اندازه پانزده میلیون اوکراینی اجتناب کرده اند جایگزین ناپایدار به کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناه برداشتن به بهانه ناپایدار اجتناب کرده اند مبارزه استفاده کرده اند.
اکنون {افرادی که} منتظر جایگزین ناپایدار اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدن به غرب بوده اند، این شانس را پیدا کرده اند، احتمال بازگشت آنها به اوکراین فوق العاده کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است بخش کوچکی اجتناب کرده اند آنها به اوکراین برگردند.
آنها در جاری حاضر اجتناب کرده اند کمک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های مقامات های غربی بهره مند هستند، با این حال در نهایت می خواهند وارد بازار کار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهایی کدام ممکن است تعدادی از سالی است {به دلیل} شرایط کرونری همراه خود مشکلات مالی مواجه بوده اند، اکنون در امتحان شده برای تحمیل حرفه برای این امر هستند. انواع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی نیز همراه خود آنها برخورد خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً اگر مشاغلی تحمیل نکنند کدام ممکن است درآمد کافی برای او یا او فراهم تدریجی، به بازارهای بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرمان اوکراینی کشیده می شوند کدام ممکن است نیازی به راه اندازی شد در اروپا ندارند.
آمریکا همراه خود تحمیل این فاجعه ها در اروپا امتحان شده می تدریجی اقتصاد شخصی را نجات دهد، با این حال این تصویر بلند مدت تیره ای برای اروپا است، اگر مسئولان ecu چاره ای بیندیشند به شخصی می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می بینند کدام ممکن است هستند. فاجعه های خانه، احتمال بروز مبارزه های خانه هر دو مبارزه بین کشورهای ecu رو به {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بعید نیست کدام ممکن است این اقدام حتی به همان اندازه مبارزه جهانی سوم هم کشیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری نیز {در این} نبرد ها نمایندگی کنند.
در طولانی مدت باید اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مبارزه ها ساده آمریکا درآمد می برد چرا کدام ممکن است نابودی سایر ملت ها راه را برای جبران زیان سایر ملت ها {برای شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی های آمریکایی به راحتی می تدریجی.
چون آن است همین الان می بینیم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین باقی مانده توسط دست آمریکایی ها بازارهای شخصی را پیدا کرده است، واحد تولیدی های اسلحه سازی آمریکا همراه خود تمام توان ساخت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نابودی واحد تولیدی های ecu چه همراه خود مبارزه هر دو فصل مالی، واحد تولیدی متنوع ممکن است. توسط کالاهای آمریکایی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای آمریکایی می توانند متنوع کالاهای ecu شوند.