آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت قبلی


به گزارش خبرنگار جهان ای خبرگزاری فارس، برکناری معاون اول شورای ایمنی قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مونتاژ جاده آهن اجتناب کرده اند طریق افغانستان در ازبکستان، اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان مورد ملاحظه افسران آلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستانی قرار گرفته است. ; این تنها بخشی اجتناب کرده اند مهمترین اطلاعات آسیای میانه در ۲۴ ساعت قبلی است.

بازگشایی مساجد ترکمنستان

مساجد ترکمنستان بلافاصله به روی نمازگزاران باز تبدیل می شود.

کاهش صادرات فلزات گرانبها در تاجیکستان

صادرات فلزات گرانبها به تاجیکستان در ۲ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۷.۶ برابر کاهش یافته است است.

جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های فاجعه اوکراین برای آسیای مرکزی

اگرچه فاجعه اوکراین پیامدهای عقب کشیدن برای آسیای مرکزی می تواند داشته باشد، با این حال محدودیت خرید و فروش بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب جایگزین های زیادی را برای کشورهای جهان برای افزایش همگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود بازار جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه پیشنهادات.

رهن ۲۱۰ میلیون دلاری موسسه مالی ecu برای دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد به ازبکستان

موسسه مالی ecu دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد (EBRD) برای مقابله همراه خود تأثیر عملیات ارتش در اوکراین بر اقتصاد ازبکستان، ۲۱۰ میلیون دلار به ۴ موسسه مالی ازبکستان رهن داده است.

بازدید رئیس جمهور ترکیه به ازبکستان

رئیس جمهور ترکیه به دعوت همتای ازبکستانی شخصی در روزهای ۲۹ به همان اندازه ۳۰ مارس به تاشکند خواهد سر خورد.

کشتی دومین هواپیمای کمک های بشردوستانه اجتناب کرده اند قزاقستان به اوکراین

وزارت شرایط اضطراری قزاقستان اجتناب کرده اند کشتی عالی هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه به مردمان اوکراین خبر داد.

امضای قراردادی به خوب ارزش ۸ میلیارد دلار در اجلاس تاشکند

در نهایت اولین کنوانسیون در سراسر جهان در تاشکند، قراردادی به خوب ارزش ۷.۸ میلیارد دلار امضا شد.

واکسیناسیون ۹۲ سهم اجتناب کرده اند گروه تاجیکستان به سمت کرونا

وزارت بهداشت تاجیکستان ادعا کرد کدام ممکن است به همان اندازه ۲۷ مارس سال جاری، ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۴ نفر هر دو ۹۲.۲ سهم اجتناب کرده اند گروه بالای ۱۸ سال، اولین دوز واکسن کرونا را اکتسابی کرده اند.

کانون اصلی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بر روی جلب رضایت همراه خود افسران آلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستانی

در دیدار افسران قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان وضعیت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.

مهم ازبکستان برای مونتاژ راه آهن فراافغانستانی

برخی دارایی ها خبری پاکستان می گویند کدام ممکن است ازبکستان مونتاژ جاده آهن ترانس افغانستان را به خوب ارزش ۵ میلیارد دلار تحریک کردن کرده است.

معاون اول شورای ایمنی قزاقستان برکنار شد

رئیس جمهور قزاقستان معاون اول شورای ایمنی را برکنار کرد.

بازرسی عضویت مناسب ترکمنستان در گروه خرید و فروش جهانی

نشست مشورتی کمیسیون مالی گروه ملل متحد برای اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته دولتی ترکمنستان برای تصور بخشی از به گروه خرید و فروش جهانی برگزار شد.

تاکایف برای کانون اصلی بر سخنرانان پارلمان قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان اجتناب کرده اند بیشکک بازدید می تنبل

رئیس پارلمان قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجلس سنای قزاقستان {برای تقویت} روابط پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید رئیس جمهور قزاقستان به این ملت دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید