آزمایشگاه شیمیایی آمریکا در اوکراین اولویت جهانی را برانگیخت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند الزهر، «روز پینگ، معاون مشاور دائم چین در گروه ملل در نشست شورای ایمنی گروه ملل کدام ممکن است روز چهارشنبه به میزبانی روسیه برگزار شد، ذکر شد: «دانش درمورد به آزمایشگاه‌های آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی خرس مدیریت آمریکا در اوکراین اولویت‌های زیادی را {در سراسر} جهان تحمیل کرده است».

این دیپلمات زبان چینی ذکر شد: روسیه اخیرا اسنادی دانستن درباره ورزش های آلی ارتش آمریکا آشکار کرده است کدام ممکن است اولویت های زیادی را در محله در سراسر جهان تحمیل می تنبل. در سراسر جهان حال. طبق تذکر همه جری COVID-19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت حیاتی صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بین آنها در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی زیستی با بیرون مرز، هرگونه دانش با توجه به ورزش های آلی ارتش باید کشف نشده دید عموم قرار گیرد در سراسر جهان “او هست.”

وی ذکر شد: چین اسناد صادر شده توسط محله را تعیین مقدار می تنبل. در سراسر جهان خوش آمدی.

{در این} نشست علاوه بر این “ایگور کریلوفرئیس نیروهای ایمنی هسته ای، آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی نظامی روسیه ذکر شد: طی ۱۷ سال قبلی، پیمانکاران آمریکایی بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیارد دلار در این سیستم های آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش کرده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

کریلوف وی در نشست گروه ملل ذکر شد: “کل بودجه برای پیمانکاران آمریکایی اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۵ بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیارد دلار {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین اجزا جامعه جهانی شیمیایی توانایی آمریکایی در گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین هستند.”

وی افزود: در گرجستان، وسط تحقیقات بهداشت کلی. لوگر این اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۱ آغاز به کار کرده است. خوب واقعیت درگیر کننده اینجا است کدام ممکن است “۲ طبقه اجتناب کرده اند ساختمان به طور مناسب به نظامی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق به صورت جداگانه اختصاص یافته است. آه باشی در موجود در برای کار همراه خود مبتلایان مبتلا عناصر بیماری زا سلام جراحات شدید موجود است.

ایگور کریلوف در مونتاژ شورای ایمنی گروه ملل متحد، او علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است متخصصان گرجی اجتناب کرده اند وسط لوگر آنها هیچ اطلاعاتی با توجه به کارهای تحقیقاتی مخفی پنتاگون در آنجا ندارند.