آزار معلم ۵۵ ساله اهل شهر فردوس به ۷ دانش آموز دختر، جزئیات + حکم متهم


شاکی

یک مقام ارشد قوه قضائیه استان خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، پرونده مذکور از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با وجود اینکه برخی از متهمان منکر آن شدند، اما برخی از متهمان آن را انکار کردند. او به اتهام آزار و اذیت به ۲ سال زندان و به دلیل سوء استفاده جنسی از کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد.

قاضی محدی راد خاطرنشان کرد: از طرفی. دادگاه متهم را به عنوان مجازات تکمیلی عدم سکونت در فردوس به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. یک مقام ارشد قوه قضائیه خراسان جنوبی افزود: این در حالی است که با توجه به اعتراض برخی شاکیان به رای دادگاه، پرونده برای رسیدگی و بررسی های قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است. تا زمانی که به تمام زوایا و چشم اندازهای این رویداد برسیم ادامه خواهد داشت.

اگرچه این متهم ۲۹ سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارد، اما کلاس های تقویتی وی در یک پارکینگ مسکونی ربطی به تحصیلات ندارد. اما دستگاه قضایی با این گونه جرایم به شدت برخورد می کند.