آخرین وضعیت اینترنت؛ اینستاگرام، واتس اپ


در دو روز گذشته، بر اساس تصمیم مقامات مسئول اینترنت همراه، دسترسی به اینستاگرام و واتس اپ مسدود شده است. با این حال دسترسی به برخی وب سایت ها و پلتفرم ها از روز گذشته باز است.

اینترنت، اینستاگرام، برای اولین بار آخرین وضعیت واتس اپ را در پایگاه خبری مداخله قرار دهید. ظاهر شد.