آخرین جزئیات قتل مجید عبدالباغی و دستگیری عاملان قتل


قاتلان مجید عبدالباقی را اجیر کرد.

کارآگاهان در مدت کوتاهی موفق به شناسایی ۵ قاتل، شناسایی عامل جنایت مجید عبدالباقی و در یک عملیات غافلگیرانه ۵ متهم را به همراه سلاح کلاشینکف و کمربند مورد استفاده در این حادثه دستگیر کردند. قتل کشف شد

او دستور قتل مجید عبدالباغی قاتل را داد و قاتل را اجیر کرد و کشت. جزئیات این پرونده همچنان در دست بررسی است.