آب در سدهای ترکیه آلودگی بر ایران!


آب در سدهای ترکیه  خاک بر ایران!

MeetNewsرضا القنبری *: تهران آلوده ترین شهر دنیا در روز جمعه بود. آلودگی کدام ممکن است بی ارزش بی نظیر آن ترکیه است؟! چون این بار در مقابل بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگزوز ماشین، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی عراقی در تهران نفس می کشید. میهمان ناخوانده ای کدام ممکن است سال هاست در خوزستان، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام بازدید می تدریجی، با این حال {به دلیل} اینکه «حوادث غول پیکر» تنها خبرساز شده، حالا همراه خود رمز «گپ» تیتر عالی رسانه ها شده است. یکی اجتناب کرده اند مهمترین سرمایه گذاری های سدسازی در این کره خاکی، در سرچشمه رودخانه های دجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرات ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت سکان هدایت «خاورمیانه» را توسط دست خواهد گرفت. به همین منظور این هفته به آناتولی جنوب شرقی بازدید خواهیم کرد به همان اندازه همراه خود گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیای گپ شناخته شده شویم.

****

سدسازی در ترکیه یادآور متعدد اجتناب کرده اند این سیستم های نوسازی تولید دیگری {در این} ملت در دوران «تورگت اوزال» تعیین کنید گرفت. در دهه‌های ۱۹۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹۰، روزی کدام ممکن است صدام حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان خوش‌ادراک به فتح سرزمین‌های جدید در خاورمیانه منقل زدند، همسایه شمالی در جاری بازیابی زیرساخت‌های مالی ملت بود. ترکیه برخلاف به نظر می رسد مدیترانه ای شخصی در جهان ای نیمه خشک همراه خود آب شیرین واقع شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زال در سرمایه گذاری ای ۵۰ ساله تأمین بی نظیر ذخیره آب این ملت را به سرچشمه های کوه توروس مرتبط کرده است. اگرچه این سیستم ریزی، نقشه برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت یابی سرمایه گذاری گپ، به تصویر اجتناب کرده اند جنوب شرقی آناتولی Güneydoğu Anadolu Projesi، در اواخر نوزده دهه هشتاد تحریک کردن شد، نبردهای خونین همراه خود جدایی طلبان کرد، اجرای آن را ده سال به تعویق انداخت. ۲۲ سد مخزنی سالانه ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی را اجتناب کرده اند طریق ۱۸ نیروگاه به جامعه انرژی الکتریکی پمپ می کنند.

فایل صوتی را اجتناب کرده اند همین جا بشنوید

سدها یکی پس اجتناب کرده اند عکس در وسط AK ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون حدود عالی میلیون متر تاس آب شرب اجتناب کرده اند این سوراخ تامین تبدیل می شود. با این حال اجتناب کرده اند نیمه تاریک داستان غافل نشوید! خشکسالی در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه افزایش یافته است از مناطق زیرین کف دست تحمل تأثیر خشکسالی قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افتتاح Lisso در نوامبر قبلی وضعیت شدیدتر شده است. سدی در ۵۰ کیلومتری شمال عراق کمیت آب درگاه به دجله را به نصف کاهش داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات عراق اجتناب کرده اند گروه ملل متحد درخواست شده است {است تا} مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را متوقف تدریجی. دومین سد غول پیکر ترکیه بعد اجتناب کرده اند آتاتورک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامش {در این} روزهای غبارآلود اجتناب کرده اند تهران در وب های خبری کف دست به کف دست تبدیل می شود. همراه خود این جاری، بهار عربی در سوریه نیز همراه خود رودخانه ها تحریک کردن شد. روزی کدام ممکن است کشاورزان {به دلیل} خشکسالی ۲۰۰۶-۲۰۱۰ به محیط شهرها پناه بردند، فشار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی “اسد” به جاده ها به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را در یک واحد درگیری فرسایشی بی نهایت فرو برد. جدا از این، در تصویر ۲۰۱۸ در بصره، فریاد «تشنگی» بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس شنیده شد. آخر شناسایی این سرزمین بین النهرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نهرها قطعا «دماغی» وجود نخواهد داشت.

آب در سدهای ترکیه  خاک بر ایران!

راستی ترکیه همراه خود پیش سوراخ بینی دریاچه ای همراه خود آب شیرین ۷ برابر جزیره قبرس در شرق این ملت را نجات داد. مناطقی کدام ممکن است در دهه‌های قبلی پایگاهی برای توسل به نیروهای پوکاک بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه همراه خود عالی میلیون هکتار پایین کشاورزی مکانیزه، سبک جدیدی اجتناب کرده اند اقامت را برای ساکنان شخصی به حاضر می‌گذارند. همراه خود این جاری، حضور پیمانکاران اسرائیلی در مونتاژ نیروگاه‌ها، جاده لوله «صلح» برای سوئیچ بخشی اجتناب کرده اند این ذخایر آبی به خارج اجتناب کرده اند ملت، عدم رعایت اصول آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای بالقوه بین‌المللی، شکسته نشده مسیر ترکیه {به سمت} سوراخ را همراه خود مشکل‌های شدید مواجه می‌تدریجی. همراه خود این جاری، دارایی ها آب شیرین یکی اجتناب کرده اند مهمترین معیارهای معامله گران در سراسر جهان در انواع مکان تعطیلات بلند مدت برای پول شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور الن ماسک، جف بزوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیل گیتس در سواحل ترکیه بی علت نیست. میلیاردرهای قطری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی نیز ترکیه را ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه می نامند.

***

جلب توجه اینجاست کدام ممکن است سرمایه گذاری ۲۵ میلیاردی GAP در روزی در جهان ما به ثمر نشسته است کدام ممکن است مقامات مهرورزان برای مسکن مهر کاراکاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سمندر سنگال می کرد کدام ممکن است بلافاصله همراه خود تمایز این پوشش ها خفه شده ایم. از هر لحاظ، قطار سد ترکیه به مکان تعطیلات بسته شدن شخصی نزدیک تبدیل می شود، از ما همچنان به خواستار مقصران {در میان} همسایگان شخصی در طوفان های توییتری شکسته نشده می دهیم. با این حال اگر کسی جستجو در راهی برای خروج اجتناب کرده اند این فاجعه است، ترکیه همراه خود تخصص GAP همکار قابل اعتمادی در این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای زیرساخت های نشاط است. بعد از همه اگر آب در رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی در جهان داشته باشد.

آب در سدهای ترکیه  خاک بر ایران!